Dil Bölümü (YKS-DİL) Tercihi Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Yılın bu zamanı üniversite giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı ve öğrencilerin artık hangi bölümü yazmaları gerektiğini düşündüğü dönem. Dört yıllık eğitim sürecinin öğrencinin hayatını doğrudan etkileyeceğini de düşünürsek bu dönemde doğru karar vermek en az sınava iyi hazırlanmak kadar hayati diyebiliriz. Peki yabancı dil öğrencileri tercih döneminde nelere dikkat etmeliler? Bu yazımızda dil bölümü öğrencilerinin yabancı dil bölümlerini tercih ederken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ele alacağız.


YKS Dil (LYS Dil) Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

YKS Dil (Eski adıyla LYS Dil) sınavı yabancı dil bölümünde okuyan öğrencilerin üniversitelerin yabancı dil bölümlerini tercih edebilmek amacıyla girdiği bir yabancı dil sınavıdır. Sınav temel olarak öğrencilerin İngilizce kelime ve gramer bilgileri aracılığıyla yabancı dilde okuduğunu anlama becerisini ölçmektedir. Benzer olarak gerçekleştirilen YDS YÖKDİL gibi sınavların bir benzeri olarak da adlandırılabilir.


Bu yazımızda daha önce "LYS Dil Sınavına Nasıl Hazırlanılır?" başlığı ile ele aldığımız sınava hazırlıkta önemli olan noktaları daha kapsamlı bir şekilde güncellenmiş hali ile ele alacağız ve "YKS Dil Sınavına nasıl hazırlanılır?", "YKS Dil sınavına hazırlık için hangi kaynaklar kullanılmalıdır?", "YKS Dil sınavı için gramer, kelime ve okumaya nasıl çalışılır?" ve "Temel Yeterlilik Testi TYT'ye (eski ismiyle YGS'ye) nasıl hazırlanmalı?" gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Family; English Conversation Questions EFL & ESL

You can use the conversation questions below to practice English with your students, with your friends or on your own:


  1. What is your father's name?
  2. What is your mother's name?
  3. Do you have any brothers or sisters? If yes, how many?
  4. Are you the oldest child in your family?
  5. What are the names of your siblings?

Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavı (Yeni LYS-5 Dil) Nedir, Nasıl Hazırlanılır?

Yazının daha kapsamlı güncellenmiş haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavı, eski adıyla LYS-Dil veya LYS-5, ÖSYM'nin dün yapmış olduğu duyuru ile üniversiteye giriş sınavındaki değişiklikleri ilan etmesiyle literatürümüze girmiş oldu. Sınav tüm bölümlerde olduğu gibi yabancı dil öğrencileri için de birtakım değişikliklere sebep oldu. Şu an için dil sınavı ile ilgili soru sayılarında ve formatta herhangi bir değişiklik duyurulmadı. Ancak daha önce YGS olarak bilinen ilk aşama sınavında birtakım değişikliklere ve puan hesaplamalarında farklılıklara sebep oldu. Bundan dolayı İngilizce sınavına hazırlıkla ilgili an itibariyle mevcut olan yöntemlerin kullanılması dil sınavına hazırlık açısından yeterli olacaktır. Dil sınavına hazırlıkla ilgili daha önce kaleme almış olduğumuz LYS Dil Sınavına Nasıl Hazırlanmalı? ve YDS'ye Nasıl Hazırlanmalı? başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz. İlk bölüme hazırlıkla ilgili ise ciddi değişiklikler mevcut. Sınavla ilgili değişikliklerin olduğu noktalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar ise şu şekilde:

How to Write a Descriptive Essay?

A descriptive essay allows a writer to describe an experience, a memory, a place, a person, an object etc. The writer of a descriptive essay acts like a camera that records and reports an event through observations by also stating personal feelings and interpretations.Sample descriptive essay topics: A nightmare, a holiday, a best friend, a famous person, a room, a restaurant etc. 

General organization of the essay: A descriptive essay is comprised of an introduction paragraph, body part and a conclusion paragraph. The body may involve 2-3 paragraphs. It is always a good idea to write main ideas for each body paragraph and write at least 3 supporting details for each major idea. A general organization might be like:

YDS, YÖKDİL ve YKS-DİL için Kelime Yöntemleri

YDS (Yabancı Dil Sınavı), YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavı) ve LYS-DİL (Lisans Yerleştirme Dil Sınavı) farklı amaçlarla gerçekleştirilen, ancak içerik ve kapsam açısından fazlasıyla benzer olan ve bir çok ortak özellik taşıyan üç dil sınavı. Bu üç dil sınavı da gramer, kelime ve okuduğunu anlama (paragraf, çeviri, anlama en yakın cümle, akışı bozan cümle, boşluğa en uygun cümle vb.) bölümlerinden oluşuyor. Kelime bilgisi ise hem direkt olarak kelime soruları ile test edilmesi, hem de gramer ve okuduğunu anlama sorularını çözmedeki önemi ile bu sınavlarda en belirleyici faktörlerden biri olarak ortaya çıkıyor. Peki bu üç sınavda da bu denli önemli olan kelime bilgisini geliştirme noktasında neler yapılabilir? Bu yazımızda YDS, YÖKDİL ve LYS-DİL sınavlarına hazırlanırken kelime öğrenmek için neler yapılmalı, nasıl bir yol izlenmeli, ne gibi yöntemler kullanılabilir gibi sorulara cevaplar sağlamaya çalışacağız.


Okuma yapmak yeni kelimeler öğrenmenin ilk adımı diyebiliriz. Okurken karşılaştığımız kelimelerin anlamlarını ilk olarak cümlenin genel anlamından çıkarmaya çalışarak, sonra ise bir sözlük aracılığıyla anlama bakarak bir çok yeni kelime öğrenmek mümkün. Ayrıca kelimenin bir kontekst içerisinde olması kelime öğreniminin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamakta. Öğrendiğimiz kelimelerle okuma sürecinde tekrar tekrar karşılaşmak da hem kelimenin temel anlamını öğrenmemizi hem de olası diğer anlamlarına ve kullanımlara hakim olmamızı sağlamaktadır.

Hazırlık sürecinde okuma yapmak için kullanılabilecek kaynaklar: 

YÖKDİL Sınavı Nedir? YÖKDİL'e Nasıl Hazırlanılır?

YÖK'ün yakın zamandaki açıklamaları ile yabancı dil sınavları literatürümüze bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yalnız, YÖK'ün açıklamaları ve örnek sorular sonrasında bu sınavın sadece isim olarak yeni bir nitelik taşıdığını, içerik olarak ise önceki yıllarda gerçekleştirilen ÜDS sınavının bir benzeri olduğu sonucuna varmış olduk. Bu yazımızda YÖKDİL sınavının nasıl bir sınav olduğu, kapsamının ve geçerlilik seviyesinin nasıl olduğu, ne tür sorular içerdiği ve bu sınava nasıl hazırlanılabileceği gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.Öncelikle "YÖKDİL nedir?" sorusu ile başlayalım. YÖKDİL Yüksek Öğretim Kurumu'nun açıklamalarına göre, adayın genel kapsamda genel ve akademik İngilizce seviyesini ölçen mevcut YDS sınavına ek olarak, akademik alanına (sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri) özgü dil yeterliliğini de belirlemeye yarayan ve İngilizce seviye tesipiti, akademik kadro başvuruları, doçenlik başvuruları, yüksek lisans, doktora başvuruları gibi akademik alanlarda İngilizce seviye beyanı için kullanılacak bir sınavdır. Yani eski ÜDS sınavının yeni bir benzeri diyebiliriz. Sınav 80 sorudan oluşacak ve adayların bu 80 soruyu 180 dakika içerisinde cevaplamaları gerekecektir.

How to Write a Cause and Effect Essay?

A cause and effect essay describes why some things happen or how some things happen (cause) and what happens as a result (effect) of these things.

Sample cause and effect essay topics:

The influence of computer games on students.
The effects of sports on adults.
The results of alcohol consumption.
The effects of music on human psychology.General organization of a cause and effect essay:

The general organization of a cause and effect essay may vary according to the topic or according to the preferences of the writer. The most important thing to do is to decide three main effects of the target cause. These three main effects will serve as the major ideas and each of them will be the main idea of a developing paragraph. These main effects should be classified as a positive effect or as a negative effect.

How to Write a Compare and Contrast Essay?

A compare and contrast essay describes similarities and differences. It is possible to note only similarities or only differences in a comparison and contrast essay. It is also possible to point out both similarities and differences at the same time. It is possible to report the advantages and disadvantages and it is possible to state that something is better or worse than another thing in a certain way in a compare and contrast essay. However, in a compare and contrast essay, the writer does not directly support or stand for an argument like he/she does in an argumentative essay.Sample essay topic: Which one is better as a pet animal? A dog or a cat?

Let's say there is such an essay topic. Now there are three possibilities:

How to Write an Argumentative Essay?

The purpose of an argumentative essay is to prove that your idea, opinion or theory is correct or more appropriate than another idea or other ideas.The main characteristics of an argumentative essay:

1. The writer has to choose a side. Only one side of the writing topic can be supported:

Sample Topic: Homeschooling

Possible argument 1: Homeschooling is an effective way of education and it should be promoted.
Possible argument 2: Homeschooling should not be promoted because it prevents education in terms of socializing, academic knowledge and culture.