YKS Dil (LYS Dil) Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

YKS Dil (Eski adıyla LYS Dil) sınavı yabancı dil bölümünde okuyan öğrencilerin üniversitelerin yabancı dil bölümlerini tercih edebilmek amacıyla girdiği bir yabancı dil sınavıdır. Sınav temel olarak öğrencilerin İngilizce kelime ve gramer bilgileri aracılığıyla yabancı dilde okuduğunu anlama becerisini ölçmektedir. Benzer olarak gerçekleştirilen YDS YÖKDİL gibi sınavların bir benzeri olarak da adlandırılabilir.


Bu yazımızda daha önce "LYS Dil Sınavına Nasıl Hazırlanılır?" başlığı ile ele aldığımız sınava hazırlıkta önemli olan noktaları daha kapsamlı bir şekilde güncellenmiş hali ile ele alacağız ve "YKS Dil Sınavına nasıl hazırlanılır?", "YKS Dil sınavına hazırlık için hangi kaynaklar kullanılmalıdır?", "YKS Dil sınavı için gramer, kelime ve okumaya nasıl çalışılır?" ve "Temel Yeterlilik Testi TYT'ye (eski ismiyle YGS'ye) nasıl hazırlanmalı?" gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Dil puanı Temel Yeterlilik Testi (%40) ve Dil Sınavının (%60) puanlarının toplamından oluşmakta. Temel Yeterlilik Testinde öğrencilerin Türkçe (33 soru), Matematik (33 Soru) Sosyal Bilgiler (17 soru) ve Fen Bilgisi (17 soru) bilgileri ölçülmekte. Yabancı Dil sınavı ise gramer, kelime, cümle tamamlama, çeviri, paragrafta anlam, anlamca en yakın cümle, paragraf tamamlama, anlamca uygun olmayan cümleyi çıkarma, durum, diyalog gibi soru türlerinden oluşan 80 soru içermekte. Daha önceki sistemlere kıyasla yeni sistemde temel yeterlilik ve İngilizce testlerinin soru değerleri birbirlerine fazlasıyla yaklaştı. Yani temel yeterlilikte düşük bir puan almak yüksek bir İngilizce puanı elde edilse de düşük bir dil puanı almaya sebep olacaktır. Şimdi bu iki sınava hazırlıkta detaylı olarak neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli bunlardan bahsedelim:

Temel Yeterlilik Testine hazırlık

Temel Yeterlilik Testi yeni haliyle dil öğrencileri için eskisinden daha önemli bir hale geldi. Artık iyi bir temel yeterlilik puanı olmadan iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm kazanmak çok zor diyebiliriz. Ayrıca sınav tarihlerinin birbirine yaklaşması ile önce temel yeterliliğe ağırlık verip temel yeterlilik sınavından sonraki sürede yoğun olarak İngilizce çalışmak da hayal oldu. Öğrencilerin bu iki sınava hazırlıklarını da birlikte yürütmesi gerekmekte.

İyi bir temel yeterlilik bilgisine sahip bir öğrenci temel yeterlilik bilgisi zayıf olan öğrencilere göre büyük bir avantaj elde etmekte. Dil öğrencilerinin okullarında çok fazla İngilizce dersleri aldığını ve yoğun olarak çevrimiçi veya yüz-yüze ders aldıklarını düşünürsek İngilizce sınavında düzenli çalışan öğrencilerin birbirlerine yakın netlere sahip olmaları muhtemel. Bu yüzden iyi bir dil bölümüne gidebilmenin en önemli yolu iyi bir temel yeterlilik puanına sahip olmak. İngilizce ortalama bir dil öğrencisinin zaten iyi bir puan aldığı bir sınav iken temel yeterlilik testi için aynı şeyi söylemek ise mümkün değil. Bu yüzden temel yeterlilik sınavına erkenden hazırlanmaya başlayıp bu hazırlığa asla ara vermemek çok önemli. Normal hazırlık sürecinde olan öğrencilere tavsiyem TYT ve İngilizce'ye eşit zaman ayırmaları. Eğer İngilizce'de ciddi eksikler var ve zaman dar ise en azından TYT'ye İngilizce'nin yarısı kadar vakit ayrılması.

Peki bu sınava nasıl hazırlanacağız?


İlk olarak yapılması gereken şey bir önem sırası belirtmek. Dil öğrencilerinin potansiyel mevcut bilgileri, ihtiyaçları ve sınavdaki soru sayıları göz önüne alındığında benim şahsen tavsiye edeceğim önem sıralaması Türkçe > Matematik > Sosyal Bilgiler > Fen Bilgisi şeklinde olmalı. Sınava hazırlıkta zaman bu önem sırasına göre harcanmalı.

İlk olarak yapılması gereken konu eksiklerinin tamamlanması ve soru çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi. Dil öğrencilerinin İngilizce dışındaki dersleri az sayıda almalarını da düşünecek olursak konu eksiklerinin fazla olması gayet normal bir durum. Özellikle matematik fen bilgisinde dil öğrencilerinin genellikle daha az hakim olduğunu da düşünürsek, bu derslerde, özellikle de önemi fazlasıyla artan matematikte, konu anlatımına özen göstermek önemli. Yaygın olarak yapılan en büyük yanlış bu durum değerlendirilmeden temel yeterlilik derslerine soru çözerek başlamak. Konu eksikleri tamamlanmadan soru çözmek öğrenciye önemli bir katkı sağlamaz. Konu eksiklerini tamamlamak için okulda ve diğer kurumlarda alınan derslere ek olarak YKS TYT konu anlatım kitapları edinilebilir. Ayrıca Youtube'da konularla ilgili anlatımlar da izlenebilir.

İkinci olarak yapılması gereken örnek soru çözümlerinin incelenmesi. Burada yine konu anlatımlı ve örnek soru çözümlü YKS TYT hazırlık kitaplarının ve Youtube'da izlenecek soru çözümlerinin fazlasıyla katkısı olacaktır. Bu örnek soruları kitaptaki veya diğer hocaların anlatımına göre tekrar çözmek öğrenciye bu konularda soru çözüm becerisi kazandıracaktır.

Son olarak öğrenci konu eksiklerini kapattığını ve soru çözümüne hazır olduğunu hissettiğinde yoğun bir şekilde soru çözümüne odaklanabilir. Burada en önemli olan şey yanlışların bir bilene çözdürülmesi. Bu noktada öğrenci okulundaki veya ders aldığı diğer kurumlardaki hocalardan ve arkadaşlarından mutlaka yardım almalıdır. Yanlış soruların neden yanlış cevaplandığı anlaşılmadıkça soru çözmenin hiçbir faydası olmaz. Konu eksiklerini tamamlamış öğrenci büyük ihtimalle yanlış çözdüğü soruları neden yanlış yaptığını kendisi anlayacaktır. Anlanamaması durumunda ise yapılması gereken o dersin hocasına veya o derse hakim bir arkadaşa danışmaktır.

Derslerin ayrı ayrı konu anlatımları tamamlandığında ve en az bu kadar da soru çözümü incelenip tamamlandığında yapılacak en iyi şey çözümlü bir deneme seti almak. Bu hem olası gözden kaçırılan konuları saptamaya, hem de çalışılan konularda eksik noktaları belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca bilinen konularda da normal olarak gerçekleşen unutmalara karşı da soru çözümlerini incelemek öğrenciler açısından faydalı olacaktır.

Yabancı Dil (İngilizce) Testine Hazırlık

Dil sınavına hazırlıkta doğru mantığa yönelmek için ilk yapmak gereken sınavın mantığını kavramak. YKS Dil sınavı kelime ve gramer bilgisi aracılığıyla okuduğunu anlama sınavıdır. Yani ana hedefin okuduğunu anlamak olduğunu asla unutmamak gerek. Daha önce belirttiğimiz gibi sınav gramer, kelime, cümle tamamlama, çeviri, paragrafta anlam, anlamca en yakın cümle, paragraf tamamlama, anlamca uygun olmayan cümleyi çıkarma, durum, diyalog gibi sorular içeriyor. Bu soruları çözmek daha hızlı ve etkili çözmek için ise bazı yöntemler takip etmek hayli önemli. Son olarak odaklanacağımız dört noktayı belirleyecek olursak bunlar kelime, gramer, okuduğunu anlama ve soru çözümü. Şimdi bu dört konuda nelere dikkat etmeli ve neleri uygulamalıyız bunları inceleyelim:

Kelime bilgisini nasıl geliştirmeli?

Her ne kadar bazı öğrenciler sınavın en önemli parçasını gramer sanmak hatasına düşse de sınavın tartışmasız en önemli parçası kelime bilgisi. Kelime bilgisi güçlü olmayan bir öğrenci sınavda okuduğunu anlayamayarak büyük problemler yaşarken, iyi bir kelime bilgisine sahip bir öğrenci gramer bilgisi zayıf olsa bile birçok soruyu rahatlıkla çözebilir. Çünkü okuduğunu anlamanın temel unsuru gramer değil kelimedir. Kelime çalışmaları mümkün olan en erken zamanda başlamalı ve sınav zamanına kadar aralıksız bir şekilde her gün devam etmelidir. Kelime çalışmayı zor yapan şey kelime bilgisinin sınırının olmaması. Bildiğimiz gibi ana dilimizde bile sürekli yeni kelimeler öğreniyoruz ve bazen bildiğimiz kelimeleri unutuyoruz. Bu durumun yabancı dilde de gerçekleşmesi ise gayet normal. Yıllarca İngilizce eğitimi almış ve halen almakta olan yabancı dil öğretmenleri de her gün yeni kelimeler öğrenip, öğrendiği kelimeleri unutup bunları tekrar hatırlıyor. Dolayısıyla tüm yabancı dil öğrencileri için ömür boyu sürecek bir kelime öğrenme durumu mevcut. Madem öyle, yapacağımız en faydalı şey aktif bir şekilde kelime çalışmanın yanı sıra, pasif bir şekilde kelime öğrenmemizi ve pratik yapmamızı da sağlayacak uygulamalarda bulunmaktadır.

1) Eklerine ve kökenlerine göre kelimeleri gruplandırarak öğrenmek. Ek ve köken bilgisine göre kelime öğrenmek küçük bir kelime kökeni ile tek seferde bazen 5-10-20 bazen daha da fazla kelimeyi öğrenmenizi sağlar. Buna ek olarak, henüz hiç görmediğiniz kelimelerin de anlamlarını tahmin etme konusunda oldukça faydalıdır. Bunun için MEA English Youtube kanalındaki YDS-YKSDİL Ek Kök Kodlama Kelime Öğrenimi video serisini kullanabilirsiniz.

2) Okumak, okumak, okumak. Kelime öğreniminin en önemli yolu okuma yapmaktır. Okuma yapmak kelimeyi bir bağlam içerisinde gördüğümüz için kelimelerin anlamlarını tahmin etme becerimizi artırır, yeni kelimeler öğrenmemizi sağlar, bildiğimiz kelimeleri pekiştirmemize olanak verir ve bildiğimiz kelimelerin farklı kullanımlarını görmek adına bize fayda sağlar. Bunun için okuma yapmaya asla ara vermememiz gerekir. Sadece basılı kitaplar değil aynı zamanda e-kitaplar okumak hatta e-okuyucular kullanmak bu noktada fazlasıyla katkı sağlayacaktır.

3) Bir kelime defteri tutmak. Basılı küçük bir defter tutmak veya aynı amaçla cep telefonu ve benzeri bir araç kullanmak gayet önemli. Kelime defteri bize kelime gelişimimizin ilerleyişini izlemek, ne kadar kelime öğrendiğimizi görmek, bu kelimelerin ne kadarını hatırladığımızı anlamak gibi birçok fayda sağlar. Küçük bir defter veya cep telefonu kullanmak ise bu çalışmaları sadece evde veya okulda değil arabada, otobüste, metroda kısacası her yerde rahatlıkla yapmamızı sağlar. Kelime çalışmasını otobüste, serviste ve benzeri yerlerde yapabilirsek evdeki çalışmalarımız için diğer konulara ekstra vakit ayırmış oluruz.

4) Postitler kullanmak. Bir dil öğrencisinin dolabı, masası ve günlük kullandığı diğer tüm ev eşyaları postitler ile dolu olmalı. Bunu yaparsak internette gezinirken, kitap okurken, dolabımızı düzenlerken kısacası odamızda veya evde yaptığımız her rutin aktivitede bir yandan pasif olarak kelime öğrenmiş veya tekrar etmiş oluruz. Bu da yine aktif kelime çalışmalarından kısarak diğer derslere vakit ayırmamızı sağlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir postite bir kelime yazmak ve büyük puntolarla dikkat çekmelerini sağlamak.

5) Akıllı telefon uygulamaları kullanmak. Kelime öğrenimi için birçok akıllı telefon uygulaması mevcut. Bu uygulamalar sözlük, kelime testleri, flash-cardlar, okuma aktiviteleri gibi birçok imkan sağlamakta. Bu uygulamaları gün içerisinde boş vakitlerimizde kullanmak kelime öğrenimimize katkı sağlar.

6) Telefonumuzun ve bilgisayar ekranımızın arka planına kelimeler koymak. Bunu bir program aracılığıyla veya en basit haliyle bir kağıda yazıp fotoğrafını çekerek yapabiliriz. Burada önemli olan kelimelerin dikkatimizi çekmesini sağlamak için çok kelime değil 5-6 kelime gibi az kelime kullanmak ve düzenli olarak bu kelimeleri yenileriyle değiştirmek. Kelime seçiminde yapılabilecek en mantıklı şey ise en çok zorlandığımız ve çok unuttuğumuz kelimeleri tercih etmek.

7) İngilizce haber kanalları izlemek. Haber kanallarındaki başlıklar kelime öğrenmenin çok iyi bir yöntemi. Haber dilinin sınav diline fazlasıyla yakın olması ise ayrı bir avantaj.

Peki ders çalışma amacıyla kelime bilgimi geliştirmek için hangi kaynakları kullanabilirim? 

Başlangıç seviyesinde 20-40 net arasında veya bu civarda olan öğrenciler Akındil Reading Plus, İrem Yayıncılık Passagework Kelime Canavarı, Yediiklim Lys-5 Kelimeler, YDS Publishing Lys-Dil Kelime gibi kaynakları kullanabilirler. Buna ek olarak internette ücretsiz sağlanan Remzi hocanın kelime listeleri gibi kaynaklar da kullanılabilir.

Orta ve ileri seviyede 50-70 net ve civarlarında olan öğrenciler ise Akındil Reading Words, İrem yayıncılık 60 günde yds kelimeleri ve yine Remzi hocanın yds kelime listeleri gibi internette ücretsiz sağlanan kaynakları kullanabilirler. Bunun dışında bu seviyedeki öğrenciler yds odaklı tüm kelime kaynaklarını kullanabilirler.

Gramer bilgisini nasıl geliştirmeli?

Gramer bilgisi hem gramer sorularını çözebilmek hem de diğer sorularda okuduğunu etkili anlama oranını artırmak açısından önemli. Gramer çalışmada ilk odak noktası konu anlatımı ikinci odak noktası ise soru çözümü olmalı. Ayrıca gramer çalışmada tüm konularda ilk bakışta tüm detaylara girmemekte fayda var. İlk konu çalışmalarında amaç okuduğunu anlayabilecek kadar konu çalışmak olmalı. Bu hedefe ulaşıldıktan sonra soru kaçırmamak amacıyla tüm detaylarıyla gramer konularını öğrenmek olmalı. Konu anlatımları tamamlandıktan sonra soru çözümüne odaklanmada ise önemli olan nokta, yanlış soruların değerlendirilmesi ve anlaşılmaması durumunda bir öğretmenden veya arkadaşlardan yardım istenmesi.

Gramer bilgisi konusunda en büyük destek hocalarımız. Okulda veya ders alınan diğer kurumlarda dersleri dikkatli dinlemek ve dersleri kaçırmamak gramer öğreniminin ilk adımı. Ayrıca hocalarımızın gramer konusunda tavsiyelerine uymak da fazlasıyla önemli.

Gramer çalışmanın en iyi yollarından biri iyi bir gramer konu anlatımlı kitap edinmek. Bunun için ELS Gramer, Akındil Ders Notları, İrem Yayıncılık LYS Dil Sınav Stratejileri ve benzeri kaynaklar kullanılabilir. Bu kaynaklarda dikkat edilmesi gereken, özellikle başlangıç seviyesi öğrencilerin, daha önce belirttiğimiz gibi bilgi havuzunda boğulmadan okuduğunu anlayabilecek kadar gramer çalışılması. Bu tamamlandıktan sonra elimizden geldiğince tüm detayları kavrama amacıyla çalışmak ve soru çözümüne odaklanmak faydalı olacaktır.

Kullandığınız kaynaklara ek olarak MEA English Youtube kanalındaki YDS-YKSDİL gramer konu anlatımı video serisini de gramer çalışmak için kullanabilirsiniz. 

Okuma becerisini nasıl geliştirmeli?

Daha önce belirttiğimiz gibi YKS Dil ve benzeri sınavlar okuduğunu anlama sınavları. Yani kelime ve gramer bilgisi sadece bunun aracıları. Sınava hazırlıkta ana hedefimiz okuduğunu anlamayı en üst düzeye taşımak. Bu noktada da yapılacak en iyi şey sınava hazırlanmaya başlarken okuma yapmaya başlamak ve sınava kadar her gün mutlaka okuma yapmayı sürdürmek. Ayrıca okumayı bir hobi olarak edinmeye çalışmak da ders çalışmaya olan tahammülümüzü artırmamıza fayda sağlayacaktır.

Okuma becerilerini geliştirmenin en iyi yolu sınava yönelik parçalar içeren reading kitapları kullanmak olacaktır. Başlangıç seviyesinde 20-40 net bandında olan öğrenciler Reader at Work 1-2, Akındil Reading Plus, Passagework Ön hazırlık, ELS Reading gibi kitaplar kullanabilirler. Orta-İleri düzeyde 50-70 net bandında olan öğrenciler ise More to Read 1-2, Akındil Reading Words, İrem Yayıncılık YDS Readers, Dilko YDS Reading gibi kaynakları kullanabilirler.

Bunun dışında farklı okuma kaynakları da kullanabiliriz. Örneğin İngilizce gazeteler gayet etkili kaynaklar. Daha önce belirttiğimiz gibi haber dili sınav diline gayet yakın. Çeşitli yabancı ve yerli İngilizce gazeteler okuyarak pratik yapmak mümkün.

Genel olarak okuduğunu anlama noktasında ilerleyen ve netlerini orta ve ileri düzeye taşıyan öğrencilerin sınav formatında parçalar okuması ve sorular çözmesi de önemli. Bunun için de daha önce belirttiğimiz kaynaklar kullanılabilir. Ayrıca buna ek olarak çözümlü denemeler aracılığıyla da bu pratik gerçekleştirilebilir.

Soru Çözümü 

Öğrencilerin kelime, gramer ve okuduğunu anlama bilgisini ilerletmeden soru çözümüne odaklanmaması gerekmekte. Ancak bu, bu sırada hiçbir soru çözülmemeli anlamına gelmiyor. Öncelik bilgi eksikliğini tamamlamaya verilmeli. Yukarıda belirtilen adımları tamamlayan ve yukarıdaki kaynakları veya benzerlerini bitiren öğrenciler artık tamamen soru çözümüne odaklanabilir. Özellikle sınav yaklaştıkça soru çözüm miktarını artırmak faydalı olacaktır. Soru çözümü için ELS, Akındil, İrem Yayıncılık, YDS Publishing gibi yayınların çözümlü denemeleri kullanılabilir.

Soru çözümü çalışmada ilk adım soruların nasıl çözüleceğini öğrenmek olmalı. Bunun için ilk ve en önemli kaynağımız hocalarımız ve onların anlatımları. Ayrıca, İrem Yayıncılık YDS sınav stratejileri, Akındil İngilizce Sınav Teknikleri, YDS Publishing Sınav Teknikleri gibi kitaplar kullanılabilir. Buna ek olarak Youtube'dan da farklı soruların nasıl çözüleceğine dair videolar izlemekte fayda var. Örneğin Youtube'da MEA English Youtube kanalındaki YDS-YÖKDİL-YDT soru çözüm yöntemleri video serisini izleyebilirsiniz. 

Soru çözüm sürecinde en az soru çözümü kadar yanlış soruların analiz edilmesine de vakit ayrılması gerekiyor. Yanlış yapılan sorunun neden yanlış yapıldığı ve nasıl doğru çözülebileceği analiz edilmezse soru çözmenin hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden soru çözümünden sonra mümkünse tüm testin veya tüm denemenin analiz edilip, soruların nasıl daha hızlı ve doğru çözülebileceğini analiz etmek büyük önem arz ediyor. 

Genel olarak YKS Dil Sınavına hazırlık tavsiyelerim bu şekilde. Sormak istediğiniz sorular ve program tavsiyeleri için memrealtinbas@gmail.com adresi aracılığıyla benimle iletişime geçebilirsiniz. 

İyi çalışmalar...

148 comments:

 1. Merhabalar ben bu sene üniversite tercihi yapmak zorundayım ne yazık ki ama sene içerisinde tekrar hazırlanıp dilden girmek istiyorum kursa dershaneye vs gitmeden başarabilir miyim bunu acaba temelim var fakat ileri seviyede değilim.. kendim hangi kitapları alıp çalışmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Eğer tercih yaparsanız gelecek sene okul puanınızda ciddi bir kırılma olur ki bu da sonucunuzu ciddi manada etkiler. Eğer seneye tekrar hazırlanacaksanız tercih yapmamanızı öneririm. Sorunuza gelecek olursak, düzenli olarak ders almamak ciddi bir dezavantaj. Ancak bireysel olarak da belirli bir yol kat etmek mümkün. Ne derece başarılı olabileceğinizi tahmin edebilmek için çıkmış bir yksdil sınavında kaç net yaptığınızı ve bir tyt denemesinde kaç net yaptığınızı bilmem gerek. Netlerinizi ve gitmek istediğiniz üniversite/bölümü bana iletebilirseniz bir tahminde bulunabilirim.

   Delete
  2. Merhaba hocam ben 12. Sınıf dil öğrencisiyim ve 40 net yapıyorum hala ne yapmam gerek bilmiyorum

   Delete
  3. Merhabalar Sıla. Bu yazıdaki tüm tavsiyeleri uygulamanı öneririm. Eğer aklına takılan ve sorun yaşadığın özel bir nokta veya noktalar varsa bana buradan veya mail adresime iletirsen yardımcı olmaya çalışırım.

   Delete
  4. Öncelikle merhaba hocam benim hedefim normalde ingilizce öğretmenliği idi ama bu saatten sonra zor olduğu için ingiliz dil edebiyatı düşünüyorum şuan ydt 40-60 arası 61 olduğu da oldu tyt de 40-50 civarı fakat gitmek istediğim üniversite için tyt neti ideal kalan 80 günde ydt 40 dan 65-70 e çıkarabilir miyim ? 15k sıralama yetecektir bana ilgilenirseniz çok sevinirim hocam

   Delete
  5. Hocam cevaplamanız benim için çok önemli full ydt kasıcam günlük en az 4 saat çalışma ile 40 tan 65-70 e çıkabilir miyim?

   Delete
  6. Merhabalar. Öncelikle 40-60 arası çok geniş bir net aralığı. Çözdüğün denemeler arasında ciddi bir zorluk farkı olabilir. Çıkmış sınavlarda yaptığın netlere göre bir planlama yapmanı öneririm. Yaklaşık 3 ayda 40 netten 70 nete çıkmak zor ancak imkansız değil. Elinden gelenini en iyisini yapmanı ve TYT'yi de tamamen ihmal etmemeni öneririm şahsen.

   Delete
 2. Merhabalar ben bu sene tercih yapıp gideceğim fakat sene içerisinde tekrar sınava hazırlanıp dilden girmek istiyorum kursa vs gitmeden bunu başarabilir miyim başarabilmek için hangi kaynakları çözmeliyim temelim var fakat ileri seviyede değilim yardımcı olursanız çok sevinirim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Eğer tercih yaparsanız gelecek sene okul puanınızda ciddi bir kırılma olur ki bu da sonucunuzu ciddi manada etkiler. Eğer seneye tekrar hazırlanacaksanız tercih yapmamanızı öneririm. Sorunuza gelecek olursak, düzenli olarak ders almamak ciddi bir dezavantaj. Ancak bireysel olarak da belirli bir yol kat etmek mümkün. Ne derece başarılı olabileceğinizi tahmin edebilmek için çıkmış bir yksdil sınavında kaç net yaptığınızı ve bir tyt denemesinde kaç net yaptığınızı bilmem gerek. Netlerinizi ve gitmek istediğiniz üniversite/bölümü bana iletebilirseniz bir tahminde bulunabilirim.

   Delete
 3. Merhabalar. İkinci üniversite olarak dilden sınava girmek istiyorum fakat sistem değiştiği için tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl bir yol izlememi önerirsiniz? Sınava nasıl hazırlanmalıyım?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Teknik sebeplerden ötürü bazı yorumları yeni görüyorum. Acaba mevcut durumunuz nedir? Tekrardan beni bilgilendirebilirseniz elimden geldiğince yardımcı olurum. İyi günler.

   Delete
 4. Merhaba,ben bu sene mezuna kaldım ve sayısal çıkışlıyım.Dile geçiş yaptım çünkü kendimi daha özgüvenli hissedeceğim bir bölüm ve yapabileceğime de inanıyorum.Bu sene ki dil sınavına da girdim ve 23 doğru 54 yanlış yaptım ve sıfır bilgiyle girdim.Şu an bir dil dershanesine yazıldım ama eksiklerimin daha da fazla olduğunu gördüm.Kelimeleri nasıl ezberleyebilirim?Gramere nasıl çalışabilirim adapte olabilirim hiç bilmiyorum.Sınıftaki çoğu kişi dilden mezun ve hocanın sorduğu her kelimeye ve soruya cevap veriyorlar kelime bilgileri çok iyi ve ben sadece bakıyorum ve hepsini not alıyorum.Kendimi kötü hissediyorum.Nasıl çalışabilirim az bir süre de var ne önerirsiniz 1 senede başarabilir miyim sizce 10 bin 9 bin sıralama?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Teknik sebeplerden ötürü bazı yorumları yeni görüyorum. Acaba mevcut durumunuz nedir? Tekrardan beni bilgilendirebilirseniz elimden geldiğince yardımcı olurum. İyi günler.

   Delete
  2. Merhabalar ben yabancı uyrukluyum ve bu sene Rus dili sınavına girmek istiyorum Rus dili ve edebiyatı okumak için nasıl ve nereyebaşvurmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim

   Delete
  3. Merhabalar. Herkes gibi YKS-Dil sınavına girip (siz Rusça'yı seçeceksiniz ybaancıd dil olarak başvuru yaparken) sonrasında isteğiniz bir üniversiteyi ve bölümü tercih edeceksiniz.

   Delete
 5. aslında ıngılızcem iyidir ve ingilizceyı cok severım fakat kendımı çok ıyı hıssetmıyorum akranlarım benden onde 11.sınıfım ve of to the vs edatları kelimeler ile bağdaştıramıyorum

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Youtube'da YDS YÖKDİL YDT üzerine bol miktarda konu anlatımı mevcut. Bunlardan yararlanmanızı tavsiye ederim. Yoğun bir çalışmayla gramerdeki tüm eksikliklerinizi hızlıca kapatabilirsiniz.

   Delete
 6. Merhabalar ben aslında geçen sene ingilizce hazırlık okudum ve bu sene sayisalda bir bölümde 1.sınıfa başladım. Ancak bölümümün bana uygun olmadigina karar verdim. Gecen sene de oylesine dil sınavına girmistim ve okul puanının kirilmasiyla birlikte 13 bin gibi bir sıralama yapmıştım. Şu an 1.sınıfı bırakıp tekrardan sinava hazirlanmak ve dil bölümünde sinava girmek istiyorum. Evde kendi başıma sınava hazırlanabilir miyim ve sizce hangi kaynakları almalıyım görüşleriniz nedir şimdiden teşekkürler:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Teknik sebeplerden ötürü bazı yorumları henüz görebiliyorum. Mevcut durumunuz nedir acaba? Buna göre bir tavsiyede bulunabilirim. İyi günler dilerim.

   Delete
 7. Merhaba ben 2020 yks dil sınavına hazırlanmaya başlayacağım 2018 ydtyi süreyle çözdüğümde 69 net çıkardım Şimdiye dek hiç gramer çalışamadım konu konu gramer soruları bulabileceğim bir soru bankası önerebilir misiniz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. 69 net iyi bir sonuç. Bu sonucu 80'de 80'e yaklaştırmak için kendinizi biraz daha zorlayarak çıkmış YDS sorularını çözebilirsiniz. Özellikle çözümlü bir YDS çıkmış soru kitabı edinmenizi tavsiye ederim.

   Delete
 8. Merhaba
  Ben 12.sınıfım 11 i tm olarak okudum 12 de dile geçtim ama okulda konu işlemiyorlar ben kendim çalışıyorum sınava 6ay kaldı ama netlerim hala 20 30 u zor buluyor napmalıyım yetişir mi 6ayda

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Biraz geç oldu kusura bakmayın. Şu anda netleriniz ne durumda acaba? Buna göre bir tavsiyede bulunabilirim.

   Delete
 9. Merhaba, YKS sınavına YDS kaynaklarıyla da hazırlanabiliriz değil mi? Yazınızdan öyle anladım.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Blogger sistem değişikliği sebebiyle yorumlar önizlemede kalmış. Bu yüzden yorumunuzu henüz görebildim. Aşağıdaki yorumda sorunuzun cevabını ilettim. İyi günler.

   Delete
 10. Merhaba. Yazı için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla YKS için YDS kaynaklarından da yararlanabiliyoruz değil mi?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar, evet. YDS ve YÖKDİL kaynaklarından da YKS'ye hazırlık için faydalanabilirsiniz.

   Delete
 11. Merhaba ben mezunum gecen sene eşit agirliktaydim bu sene sıfırdan İngilizce'ye basladim Eylül gibi netim 20 idi şuan 55 civari. Acaba sene sonuna 70 yapabilir miyim? Nasil bir yol izlemeliyim. Kelime ve cumle tamamlama da sorun yasiyorum tek. Kaynak veya deneme oneriniz var mi

  ReplyDelete
 12. Merhabalar Metehan. 70 ve üzeri yapmak için çok kapsamlı bir kelime bilgisi ve iyi bir okuduğunu anlama becerisi gerek. Soru çözümüne ek olarak kelime çalışmayı ve bol okuma yapmayı ihmal etme. Kelime için Youtube kanalımdaki YDS YKSDİL kelime kodlama serisine bir göz atabilirsin. Akındil Reading Words 70 ve üzeri net için bir kelime haznesine faydalı olacaktır. Soru türleri için ise Modadil YDS-YDT sınav stratejileri kitabını edinebilirsin. Youtube'da YDS cümle tamamlama soru çözümü videolarına da bir göz atmanı öneririm. Umarım hedeflerine ulaşırsın.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cok tesekkurler hocam acıyorum simdi videolaeinizi

   Delete
 13. Merhaba ben 12. Sınıfım ve dil sınavına hazırlanıyorum günlük read at work çözme ve kelime ezberleme den başka ne çalışmalıyım sınavda daha iyi yapabilmek için

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Yazı tamamen bununla alakalı zaten. Yazıda not edilen her şeyi uygulayabilirsiniz sınavda daha iyi bir sonuca ulaşabilmek için.

   Delete
 14. Merhabalar sayısal öğrencisiyim 3 ay kaldı ama dilden de sınav tercihi yaptım ve çeviribilim düşünüyorum Ingilizce temelim iyi tyt netlerim de ortalama 80-90 arası geliyor sizce kalan süreçte yetiştirebilir miyim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Son YDT sınavını süre tutarak çözüp kaç net yaptığınızı iletirseniz elimden geldiğince bir tahminde bulunabilirim. TYT netleriniz dil için gayet iyi.

   Delete
  2. En kısa zamanda haber vermeye çalışacağım

   Delete
  3. Bugün 2019 YDT sınavını çözdüm 50 doğru 8 yanlışım vardı ve TYT netlerim 80-90 arası gidiyor ama hedefim Boğaziçi Çeviribilim sizce kalan 100 günlük sürede mümkün olabilir mi? Ailemi sayısaldan değil de dilden tercih yapma noktasında da ikna edebildim sayılır eğer yükseldiğimi görürlerse tamamen dil yönünde devam etmeyi planlıyoruz

   Delete
  4. 100 günde yoğun bir çalışmayla 25 netlik artışı sağlamak gayet mümkün. TYT'yi mümkün olduğunca 100 nete yaklaştırıp İngilizce netlerinizi de 70-75 civarına yükseltirseniz rahatlıkla istediğiniz bölümü kazanırsınız. Günlük mevcut çalışma sürenizi ve varsa elinizdeki İngilizce kaynakların isimlerini memrealtinbas@gmail.com adresine iletirseniz bir günlük program tavsiyesinde bulunabilirim. İyi günler dilerim.

   Delete
  5. Merhaba sonucunuz ne oldu söyler misiniz lütfen çok merak ettim :D

   Delete
 15. Merhaba 2020 ydt ye hazırlanıyorum 59 60 net ve yukarısı yapıyorum tyt de keza 50 doğruyla ilerliyorum çevirim gayet iyi zaten netlerimi de öyle yükselttim dershaneyi de 1 ay önce bıraktım tek başıma kalan sürede ingilizce öğretmenliği kazanmak için nasıl bir yol izlemeliyim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. İyi düzeyde bir İngilizce öğretmenliği bölümü için yaklaşık 70'er İngilizce ve TYT, orta düzey bir İngilizce öğretmenliği bölümü için ise yaklaşık 60'ar İngilizce ve TYT yeterli. Mevcut çalışmanız eğer netlerinizi artırıp buralara getirdiyse hiç bozmadan programınızı uygulamaya devam edin derim. Yalnız kendinizi mutlaka çıkmış dil sınavları ve çıkmış tytler ile test edin. Gerçeğe en yakın sonuçları görmek adına. İyi çalışmalar.

   Delete
 16. 70'er doğru yapabilmem adına benim için küçük bir program hazırlamanız çok iyi olur. Bu zorlu süreçte yalnız ilerlemek beni yeterince strese sokuyor. Bir yerden yardım almak beni biraz daha rahatlatır. ☺️

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tekrardan merhabalar. memrealtinbas@gmail.com adresine mevcut kullandığınız bir program varsa bunu ve elinizdeki kaynakları gönderirseniz bir program tavsiye edebilirim.

   Delete
 17. Merhaba 12.sınıf dil öğrencisiyim. Netlerim 40-45 civarında geçen senenin çıkmış sorularını çözdüğümde 50 net yaptım. Gramer konularının birçoğuna yüzeysel olarak hakimim ama yine de yanlışlarım geliyor gramerden, daha çok netlerim reading bölümünden geliyor ve malesef kelime bilgim de zayıf. Sizce sınava kadar +65 net görmem mümkün mü ? Mümkünse nasıl bir yol izlemeliyim?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Reyhan merhabalar. Tabi ki +65'i görmen mümkün. Daha uzunca bir süre var önünde. Senden ricam kullandığın kaynakları ve varsa günlük programını memrealtinbas@gmail.com adresine iletebilir misin? Ona göre bir tavsiyede bulunabilirim. Bu arada tyt netlerini de iletirsen iyi olur.

   Delete
  2. Hesabınıza illetim, teşşekürler ilgilendiğiniz için :)

   Delete
 18. Merhaba ben 12.sinifim tyt denemelerim 260 civari geliyor yds ye yeni hazirlanmaya basladim 2ayda basarirmiyim bu arada videolarinizi bir kere izleyince hemen anliyorum hic deneme cozmedim ingilizceden e postaniza yazdim umarim cevap verirsiniz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Mailinizi cevapladım. iyi günler dilerim.

   Delete
 19. Merhaba bu bilgilendirme için teşekkürler.
  Ben 11. sınıf ım .grammer konularına yatkınlığım var ama konunun videosunu dinleyip ya da tekrar edip test başına geçtiğimde kelime eksiğim olduğu için testleri çözmek pek içimden gelmiyor daha doğrusu çeviremediğim için cözemiyorum .
  Sizce ne yapmalıyım.
  Bu boş zamanımi iyi değerlendirmek istiyorum ama olmuyor
  Cevaplarsanız çok memnun olurum.teşekkürler

  Reply

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Kelime olmadan gramer bilgisi maalesef pek bir işe yaramıyor. Tavsiyem hem kelime çalışabileceğiniz hem de yaptığınız çevirileri kontrol edebileceğiniz bir başlangıç kitabı edinmeniz. Modadil passagework YDS hazırlık 1-2-3 kitabına bir göz atmanızı öneririm. Hem kelime hem okuma hem de gramer analizi içeren (YDS-YDT) gibi sınavlara başlangıç niteliğinde bir kitap (İngilizce'ye başlangıç değil akademik İngilizceye başlangıç).

   Delete
 20. Merhabalar dilden konu basliklari nasil olmali hangi konulara çalışmalıyız bende bu yil sınava girecegimm ama hangi konulara çalışacağımı bilemiyorum youtube dn gramer videolarınızı indirdim cok iyi anlatıyrsunuz lütfen baska hangi başliklara çalışmam gerek🙏

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Gramer olarak tense, modal, passive, relative clauses, noun clauses, conjunctions (adverbial clauses dahil), reductions, gerund-infinitive konularına hakim olmanız yeterli olacaktır. Videolarda hepsi mevcut. Bir de yks dil gramer takip etmenizi öneririm videolara ek olarak. Ayrıca kelime ve okumayı da ihmal etmeyin derim. İyi çalışmalar.

   Delete
 21. Suan yks dile hazirlaniyorum 40-45 net arasi yapiyorum 55-60 net arasi yapmak istiyorum sinava çok az bir sure kaldi boyle bir artis mumkun olabilir mi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Yoğun bir çalışma ile mümkün. Ne kadar soru çözüyorsanız en az o kadar oturup yanlışlarınızı analiz edin. Net sayınız gözle görülür şekilde artacaktır.

   Delete
 22. Merhaba 11. Sınıf sözel olarak bitti okulumuzda dil bölümü yok 12. sınıfı dil bölümü olan bir okulda okusam yetişebilir miyim 11.sınıfta kaçırdıklarıma?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar Şükrü. İyi bir çalışma ile eksikleri gidermek mümkün. Ancak yetiştirmekten daha da önemlisi bu alanda okumayı isteyip istememen. Öncelikle bu kararı vermelisin. Yalnız bu kararı en hızlı şekilde vermeni öneririm çünkü kaybedilen zamanın telafisi yok. Eğer kararın dil okumak olursa en kısa sürede bu yazıda bahsedilenleri uygulamaya başlamanı öneririm.

   Delete
 23. Merhabalar sınava 14 gün kaldı benim netim 30 civarı nasıl 50 yapabilirm
  Hatta şöyle söyleyeyim mümkün mü?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Açıkçası 20 netlik bir artış zor. 30 net yapmak demek çok ciddi gramer ve kelime eksiği demektir. Son 14 günde kapsamlı bir gramer tekrarı yapmanızı ve kelime çalışmanızı öneririm. Özellikle Cloze testin sonuna kadar olan bölümde netlerinizi artırmanız gerek. Kelime, gramer, cloze test, çeviri gibi daha kısa ve daha rahat soru türlerine odaklanmanızı öneririm kısa süreli net artışı için.

   Delete
 24. merhaba ben bu sene mezuna kalıcam ingilizceden girmek istiyorum ilgim var kelime bilgim temel düzeyde sizce bir senede evde kendim çalışarak 70 75 net mümkün mü riske girmeye değer mi yardımcı olursanız çok sevinirim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Eğer daha önce dil sınavı için hiçbir hazırlık yapmadıysanız bir yılda bu netlere ulaşmak mümkün ancak zor. Bu netlere ulaşmak için çok sıkı çalışmalı ve profesyonel bir kurumdan ders almalısınız.

   Delete
 25. Merhaba ben 12. Sınıfa geçtim. Okulumunuz da dil bolümü açılmadığı için sayısal okuyorum. 1 yıldır ingilizce kitap okuduğum için kelime bilgim iyi fakat gramer de sıkıntılarım var. Ben hem sayısal sınava girip hem de dil sinavina girmek istiyorum. İkisinden aldığım puanlara göre hangisinden devam edeceğimi seçeceğim ama tanıdıklarım yeni sinav sistemine göre ikisini de giremezsin diyor. Acaba böyle bişey yapmam mümkün mü yardımcı olursanız sevinirim.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. İstediğiniz her alandan sınava girmeniz mümkün. Ancak bir sınava tam olarak odaklanmak enerjinizi bir yerde toplamanızı ve o alanda alabileceğiniz en iyi puanı almanızı sağlayacaktır. Bu yüzden hazırlık için ikisi arasında bir seçim yapmanızı, diğerinden ise şansınızı denemenizi tavsiye ederim ben.

   Delete
 26. Merhabalar ben 10 net yapiyorum hangi kaynakları kullanmalıyım?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Bu çok genel bir soru. Kaçıncı sınıf olduğunuzu, hedefinizin ne olduğunu ve elinizdeki kaynakları bana mail atarsanız bir tavsiyede bulunmaya çalışırım. İyi günler.

   Delete
 27. Merhabalar. Temel düzeyde kaynaklardan başlamalısınız. Gramer için YKS Dil Az ve Öz Gramer, Kelime için Akındil YKS Kelime ve okuma için Modadil Passagework YDS Ön Hazırlık 1-2-3 seviyesini kullanabilirsiniz. Ayrıca Youtube'da MEA English kanalında YDS konu anlatımı ve YDS kelime kodlama video serisini izleyebilirsiniz.

  ReplyDelete
 28. Merhabalar ben bu sene sınava eşit ağırlık ağırlıktan girdim ama kendimi denemek amaçlı dile de girdim. Hiç hazırlanmadan 45 soruda 24 net yaptım. Mezuna kalıp evde kendi başıma dile hazırlanmak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Sizce düzgün bir çalışma ve programla İngilizce öğretmenliğini kazanabilmem mümkün mü? Yardımcı olursanız çok sevinirim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Tabi ki mümkün. Bana memrealtinbas@gmail.com adresi aracılığıyla mevcut kelime ve gramer bilginizi ve varsa elinizdeki kaynakları bildiren bir mail atarsanız ben de size uygun bir program iletmeye çalışırım.

   Delete
 29. İyi günler, 2 yıllık MYO mezunu oldum fakat YDT girmek istiyorum geçen sene 34 doğrum vardı bu sene çalışıp yükseltmek istiyorum ne tür yollara başvurmalıyım nereden başlamalıyım ?

  ReplyDelete
 30. Bu yazıda bahsedilen tüm noktaları uygulamanız yeterli olacaktır. Her gün kelime, gramer, okuma yapın. Kendinizi hazır hissettiğinizde soru çözümünü de programa dahil edin. İngilizce'ye ayırdığınız kadar TYT'ye de vakit ayırın. Mümkünse günde 5-6 saatlik bir çalışmanın altına düşmeyin. Bu şekilde istediğiniz puana ulaşacağınıza inanıyorum.

  ReplyDelete
 31. Merhaba geçen sene mezuna kalıp dilden sınava girdim 36 net yaptım,bu sene tekrar mezuna kalıyorum geçen sene dershaneye gitmiştim bu sene evde çalışmayı düşünüyorum çünkü nasıl çalışılacağını öğrendiğimi düşünüyorum sizce başarabilir miyim hocam,cevaplarsanız sevinirim :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar, evde çalışarak istenilen puana ulaşmak mümkün. Yalnız iki sene boyunca çalışıp istediğin sonuca ulaşamadıysan bir sene içerisinde bu iki senede çalıştığından çok daha fazla ve verimli çalışman gerek ki istediğin sonuca ulaşabilesin. Öncelikle bu yazıda bahsedilen her noktayı dikkatlice okumanı ve anlamanı, sonrasında buna göre her gün takip edebileceğin yoğun bir program oluşturmanı ve bu programı harfiyen takip etmeni öneririm.

   Delete
 32. Şimdi ben 12 sinif oğrencisiyim universite sınavına hazirlaniyorum. Ben kore dili ve edebiyat okumak istiyorum ydt sınavina girerken korece mi girmem gerekiyor yoksa ingilizce mi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhaba. Sınava İngilizce'den hazırlanıp girmen gerekecek.

   Delete
 33. Ben 10. sınıfa bu sene geçtim ve YDT'ye hazırlanıyorum. Şey, Galatasaray Üniversitesi'ne İngilizce sınavıyla girerek Fransızca okumak mümkün müdür?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. YKS Dil Fransızca olarak da yapılan bir sınav. Bazı ikinci dil (Fransızca, Arapça, Almanca vb.) bölümleri sınava İngilizce ile girerek öğrenci alımını kabul ediyorlar. Bazıları ise sadece bölümün kendi dilinden sınava girilmiş olmasını (77. madde olarak geçer) kabul ediyor. ÖSYM kılavuzunda Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde 77. madde görünmüyor. Yani sınava İngilizceden hazırlanıp girilebilir görülüyor. Ancak yine de teyit etmenizde fayda var. İyi günler.

   Delete
 34. Ben mezuna kalmıştım daha iyi bir sıralama yaptım ama istediğim başarıyı elde edemedim. Hedefim Amerikan dili ve edebiyatı ama sanki bu sene de olmayacakmış gibi geliyor hocam bu arada kursa da gidiyorum C1 deyim irem yayıncılık in kitabını aldım başka ne kaynak önerirsiniz els çözdüm birkaç kere zor geldi

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar Nur. C1'deyim derken? Genel İngilizce kursuna mı gidiyorsun?

   Delete
 35. Merhabalar ben 2021 yılında yabancı dil sınavına girmek istiyorum şu an az bişey kelime bilgim var sizce yetiştirmi 245 gün kaldı tyt netim 50 civarı yoğun bir çalışma yaparsam başarırmıyım bide ayt çalışmam doğru olurmu edebiyat falan cevap verirseniz sevinirim.:)

  ReplyDelete
 36. Merhabalar. Öncelikle yetişme göreceli bir kavram, neyi hedeflediğine ve ne kadar yoğun çalışabileceğine bakar. Yoğun bir çalışma ile 245 günde ortalama bir bölüm kazanmak bence mümkün. Sadece TYT ve İngilizce çalışman yeterli sınav için.

  ReplyDelete
 37. Merhabalar ben 11.sınıfa geçtim. Dil bölümündeyim. İngilizce derslerimiz ağırlıklı olduğu için fizik,kimya,biyoloji gibi temel dersleri görmüyoruz.4 yıllık bir üniversiteye dil bölümünden girmek istiyorum fakat AYT konularını işlemiyoruz.4 yıılık kazanmam için TYT ve YDT ye girmem yeterli mi? Yardımcı oursaniz sevinirim :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Dil bölümünün AYT'si zaten YDT'dir. Bu yüzden diğer dersler için sadece TYT'ye çalışmanız ve İngilizce için YDT çalışmanız yeterli. İyi çalışmalar dilerim.

   Delete
 38. hocam ben 59 net yaptım ve 70-75 e çıkmak istiyorum benim en çok yanlışım paragraf ve ilk 20 de çıkıyor sizce özellikle paragraf için ne yapmalıyım

  ReplyDelete
  Replies
  1. Paragraf için en etkili çözüm Passagework YDS hazırlık kitabını en kısa sürede bitirmek. İlk 20 için ise bolca gramer çalışmalısın.

   Delete
  2. geri dönüşünüz için teşekkürler hocam bende makalelerle yds var hocam o işimi görür mü

   Delete
  3. tamamdır sağ olun hocam

   Delete
 39. Merhabalar ben 12.sınıf sayısal öğrencisiyim ama dile geçmeyi düşünüyorum şimdi başlasam geç kalmış olur muyum?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Hedefinin ne oloduğuna ve mevcut İngilizce seviyene bağlı. Son yılın dil sınavını çözüp netini ve hedeflediğin bölümü söylersen yardımcı olabilirim.

   Delete
 40. Merhabalar ben yks dil sınavına hazırlanıyorum. Yds ve yksdilin kelimeleri aynımı acaba? Ona göre güzel bir kelime listesi bulmuştum onu kullanacağım.

  ReplyDelete
  Replies
  1. YDS ve YKSDİL kelimeleri çoğunlukla örtüşür. YDS biraz daha kapsamlıdır hatta bu noktada daha da iyi olur diyebilirim.

   Delete
 41. Merhaba hocam 12.sınıfım netlerin 25 30 civarında yds publising Privilege setini kullanıyoruz reading te falan zorlaniyorum grammer im de kötü nasıl çalışacağımı bilmiyorum hedefim 60 65 net yapmak yapabilir miyim bir de kendim program yapmak konusunda zorlaniyorum yardımcı olur musunuz?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yoğun bir çalışma ile gayet mümkün. Mail adresim aracılığıyla mevcut programından ve kullandığın kaynaklardan bahsedersen program konusunda tavsiyelerde bulunabilirim.

   Delete
 42. Merhaba hocam yks 2020 ye girdim YDT de 60 net fakat tyt de 25 net civarı yaptım (yani anlayacağınız ilk başlarda tyt yi hiç onemsemeyip sürekli YDT çalışmıştım) ama şuan tyt yüzünden hiçbir yere yerlesemiyorum... bu arada Muğla Sıtkı koçman ve alaaddin keykubat üniversitelerinden birine yerlesebilmem için tyt ve ydt de kaçar net yapmam gerekiyor? Teşekkürler....

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. TYT'de 25 net anormal derecede düşük bir net miktarı. Yoğun bir çalışmayla TYT netini 50-60'lara kadar yükseltebilirsin. İngilizce çalışmayı da tamamen bırakma derim onu da yükseltirsin. Hedefin İngilizce öğretmenliği ise 60-70 arası İngilizce ve yaklaşık 50 net TYT ile rahatlıkla gireceğini düşünüyorum Muğla veya Aladdin Keykubat İngilizce öğretmenliği bölümlerine.

   Delete
 43. Merhaba ben 12.sınıf öğrencisiyim normalde sözelden girecektim ama dil okumaya karar verdim kelime bilgim çok az bu sene sınava sadece soruları görmek için gireceğim sınavdan sonra da dil kursuna yazılacağım 1 buçuk senede tahminen kaç net yaparım iyi bir yer kazanabilir miyim?

  ReplyDelete
 44. merhabalar ben 11.sınıf öğrencisiyim.sayısalım tyt denemelerimde gayet iyi sonuç verdim fakat bölümümü sevmediğim için dil sınavından ingiliz dili ve edebiyatı bölümüne gitmek istiyorum ingilizcem başlangıç seviyesinin biraz üstünde son sene kurs desteği alarak kazanabilir miyim sizce?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Tabi ki. Ben bir yıllık yoğun ve disiplinli bir çalışma ile gayet iyi puanlara ulaşan öğrenciler gördüm. Ama tavsiyem şimdiden bu yazıda belirtilen noktalara da dikkat edecek şekilde çalışmaya başlaman olur. Ne kadar uzun ve yoğun bir çalışma o kadar yüksek puan diyebiliriz.

   Delete
  2. çok teşekkür ederimm.

   Delete
  3. Merhabalar bu sene okulumda dil bölümü açılmadığından dolayı 11. sınıfta sayısaldan devam ettim fakat 12. sınıf için kesinlikle açığa geçip oradan yks-dil sınavına gireceğim. Geçenlerde de kaynak almıştım fakat daha sonradan kaynağın yds için olduğunu gördüm. Sizce o kaynaktan çözmeye devam etsem bir sıkıntı olur mu veya bir şey fark eder mi? Açıkçası çok bir fark olacağını düşünmedim ama bir bilene danışmak istedim. Cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

   Delete
  4. Merhabalar İpek. YDS odaklı kaynaklardan çalışmanın herhangi bir zararı olmaz. İki sınav büyük oranda birbirine benzer sınavlar. Hatta YDS biraz daha zor bir sınav olduğu için avantajlı bir yönü de olur bu çalışmanın. Yine de YDT odaklı kaynakları da ihmal etme derim.

   Delete
 45. Merhabalar netlerim şu an 55-60 arasında kalan sürede 65in üstüne nasıl çıkabilirim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar Rümeysa. Burada yazılı olan tüm noktaları uyguladığından emin olman 65 ve üzeri bir net noktasında sana katkı sağlayacaktır.

   Delete
 46. Merhabalar. Her denemeden sonra yanlışlarıma mutlaka bakmama rağmen bir türlü atmış net ve üzerine çıkamıyorum. Aktif olarak okuma ve kelime çalışmaları da yapıyorum ama yanlış sayısı on beşi bulabiliyor. Ne önerirsiniz bu konuda? Şimdiden teşekkür.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Okuma ve kelime çalışmalarının seviyesini birazz daha yükseltmeyi önerebilirim bu noktada. Çünkü kelime/okuma çalışmasına ve yanlışların analizine rağmen netler yükselmiyorsa, içerik zorluğu olarak kendini biraz daha zorlanamanda fayda olacaktır. Modadil yayınlarının Passagework YDS hazırlık veya Akındil Reading Words kitaplarına bir bak derim şahsen.

   Delete
  2. Öneriniz için teşekkür ederim. Bahsettiğiniz More to read kitabına başlamış bulunuyorum hali hazırda. Sınava az bir zaman kala mümkün mertebe okuma ve kelime çalışmalarına devam edeceğim. Umarım istediğim seviyeye ulaşır.

   Delete
 47. Merhaba ben 10.sınıfım ve okulumda dil bölümü olmadığı için tm seçtim ama dil sınavına girmeyi düşünüyorum.Zor olur mu acaba 11.sınıf da dil kursuna vs gitsem, ve çalışırken nasıl bir yol izlemeliyim?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. İyi bir YDT kursu takviyesi ile gayet iyi bir hazırlık süreci olur. İngilizce açısından bir dezavantaj tabi ki TM okumak ancak bunu dil kursu ve kendi çalışmaların ile telafi edip, diğer yandan TYT'den avantaj sağlayabilirsin. Bu yazıda belirtilen tüm noktaları uygulaman çalışma rutinin açısından yeterli olacaktır.

   Delete
 48. merhaba ben aöl son sınıftayım seneye sınava gireceğim dil okumak istiyorum fakat temelim yok nasıl başlamalıyım yardımcı olursanız sevinirim daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Bu yazıda başlangıç da dahil olmak üzere tüm tavsiyelerim halihazırda bulunuyor. Yazıyı detaylı bir şekilde okuyup belirtilenleri uygularsanız düzenli bir şekilde ilerleyebilmeniz mümkün. Özel olarak bir sorunuz olursa iletirseniz cevaplamaya çalışırım. İyi günler.

   Delete
 49. Merhabalar benim tyt sınavım kötü geçti
  yinede dilden girsem dil sınavım güzel geçse sorun olur mu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar, bu yorum gözümden kaçmış. Umarım sonuç gönlüne göre olmuştur.

   Delete
 50. Yks dil sınavından 75 net yapabilmek için ortalama kaç bin kelime bilmek gerekir? Ve hangi gramer konularına çalışılması gerek? Lütfen yardımcı olun, İngilizce öğretmenliği istiyorum ve seneye sınava gireceğim şuan başlangıç a2 seviyesindeyim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Bunun için belirli bir sayı belirlemek imkansız. Ne kadar fazla o kadar iyi. Gramer konuları için ise YDT hazırlık gramer kitaplarında kapsama alınan konulara çalışmak yeterli.

   Delete
 51. Merhaba .ben sayısaldan bu yıl dile geçtim. Dil alt yapım var B2 kurunda kalmıştım daha önce . Şuan dilden sınava gireceğim ama kafam çok karışık Dil kursuna mı yoksa dil okullarının ydt kursuna mı gitmeliyim kararsız kaldım lütfen yardımcı olur musunuz.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhaba. Tabi ki YDT kursuna gitmelisin. Genel İngilizce eğitimi ve sınav İngilizcesi eğitimi çok farklı şeyler.

   Delete
 52. Merhaba, ben 2022 Yksye hazırlanıyorum. YDT netim 15-20 arasında gramer konularını biliyorum çözebiliyorum sadece ayrıntı kısmı var pek yapamadığım. Skillsde de az pratiğim var bi tek çeviri, diyalog, verilen durum sorularını iyi çözüyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Sınava kadar 75+ yapmak istiyorum 😔

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar Nesrin. İzlemen gereken yol zaten bu yazıda mevcut. Bir senede 15-20 netlerden 75+'ları görmek çok zor ancak imkansız değil. Tavsiyeleri uygularak sıkı bir çalışma yürütmen ve iyi bir eğitim alman hedefine doğru ilermlemeni sağlayacaktır.

   Delete
 53. Merhabalar, ben sayısaldan mezunum hedefim hemşirelik olduğu için kaldım sayısalda ama hedefim değişti. En son 11.sınıfta ingilizce gördüm ve şuan 2 senedir mezunum 3.senemde dil bölümüne geçiş yaparsam güzel bir puan alabilir miyim acaba çok kararsızım 1 senem var sadece eğer olmasa eşit ağırlık bölümüne geçiş yapacam az bişey kelime bilgim var sadece lütfen çabuk cevap verirseniz sevinirim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. 1 senede sıfırdan İngilizce çalışıp iyi bir bölüm kazanmak zor, imkansız olmasa da zor. Bunu göz önünde bulundurup bir karara varman gerekir diye düşünüyorum.

   Delete
 54. Lütfen acil yardıma ihtiyacım var

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Soruya dönüş yaptım sanırım.

   Delete
 55. merhaba ben 11.sınıfa yeni geçtim okullar acilmadan kendim öyleine deneme yaptım 12 doğru 25 yanlısım cıktı diğerleri boş. sizce 12 ye baslamadan 70 net olur mu

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Yoğun bir çalışma ile 1 yılda neden olmasın? 12. sınıfa 70 üzeri, hatta 80'i zorlayan netlerle başlayan bir çok öğrenci tanıyorum.

   Delete
 56. Buna benzer sorular çok geliyor. Bu gerçekten zor bir şey ancak imkansız değil. Aşırı yoğun bir çalışma ile bu hedefe ulaşılabilir.

  ReplyDelete
 57. Hocam merhaba, Ingilizce öğretmenliği istiyorum 60-65 netyaparak. TYT netim 50 yanı sadece dil çalışacağım
  Ingilizcem temel seviye ama yeni çalışmaya başladım ezberim kuvvetlidir 15 günde 600 kelime çok iyi şekilde ezberleyebildim. Kendi başıma 7 8 saat günde çalışabilirim. Ama nasıl program izleyeceğimi bilmiyorum kaynaklarınız yeterli olur mu hangi kaynaklardan yararlanmalıyım

  ReplyDelete
  Replies
  1. Berkan merhabalar. Öncelikle TYT netim 50 yani sadece dil çalışacağım kısmına ben katılmıyorum. TYT son dönem sınavlarında en az dil kadar bazı durumlarda hatta daha fazla bile etki sahibi olabiliyor. Bu yüzden TYT netlerini de ne kadar artırırsan o kadar iyi olur, TYT çalışmayı da ihmal etme derim bir yandan. Yazıdaki kaynaklar senin için faydalı olacaktır. Program olarak da her gün sırasıyla kelime, gramer, okuma ve soru çözümü içeren bir program takip edebilirsin. Bunlardan da kelime ve okumaya gramerden daha fazla vakit ayırmanı, soru çözümüne ayırdığın vakti ise sene boyunca azdan çoğa doğru artırmanı öneririm.

   Delete
 58. Merhaba hocam ben bu sene sınava eşit ağırlıktan hazırlandım10.sınıfta aslında dil seçmek istiyordum ama hem hocalar iyi değildi hem de bana göre bir bölüm seçemediğim için matematiğim kötü olmasına rağmen bir şekilde hallederim diyerek eşit ağırlığı seçmiş bulundum anlayacağınız 2 senem çöp oldu. Bu sene mezuna kaldım eğitim öğretimler başladı ama ben suan kafam karmakarışık bir şekilde ne yapsam diye kara kara düşünüyorum.Dile geçmek istiyorum gerçekten istekliyim fakat 2 senedir ingilizce görmüyorum ve çalışmıyorum.Ydt sorularına baktım hiç çözemedim, gramer bilgim sıfırlanmıs.ingilizce dizi film izliyorum az çok çeviri yapmama yardımcı oluyor ama elle tutulur bir bilgim yok açıkçası.Gerçekten dile geçmeyi istiyorum . mezun senemde böyle bir işe kalkışmak beni gerçekten çok korkutuyor. mütercim tercümanlık istiyorum iyi bir okulda okumak istiyorum ki zaten müt-ter için iyi bir yerde okumak gerekiyor.Gönlümden geçen bilkent ama o kadar yüksek bir sıralama yapmam için 30 civarı ve üstü mat gerekiyor öyle bir sey imkansız zaten matım iyi olsa tm de kalacağım . Hacettepe İstanbul üniversitesi gitmek istediğim yerler . 3k civarı max5 6 k yapmam gerekiyor.Bir dershaneye gitmeyi düşünüyorum kontenjan kalırsa eğer kayıt olacağım.Ama korkumdan ve endişemden dolayı karar veremiyorum.Hocam bu kalan süre zarfında sıfırdan 70+ydt netlerine ulaşabilir miyim ? aynı zamanda tabii ki tyt netimin de 65+olması gerekiyor. ne yapmamı önerirsiniz dile geçmeli miyim ? başarabilir miyim ? konuları en baştan alacağım nasıl çalışmalıyım nolur yardımcı olun

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Bir yılda sıfıra yakın bir seviyeden belirttiğin noktalara gelmek zor. İmkansız değil, ancak zor. Ayrıca Eylül ayı bu düşünce için biraz geç açıkçası. Keşke bu zamanlara kalmasaydın. Çoğu kurs eğitimlerine yaz aylarından itibaren başlıyor. Ben vakit kaybetmeden bulunduğun şehirde sınav İngilizcesi alanında uzmanlaşmış bir kurs ile görüşmeni öneririm. İyi bir kurumda eğitim alarak sıkı bir çalışma yürütürsen hedefine yakın olan bir bölüm kazanabilirsin diye düşünüyorum.

   Delete
  2. ağustos ayında tanıtımd dersi yaptılar genel olarak . 14 eylülde 2022 yks derslerine başladılar 1 hafta oldu yani derse başlayalı.Bu hafta içinde en geç haftaya salı görüşmeye gideceğim fakat bi tık olumsuz konuşmuşsunuz yapılmayacak şeyde sanki hevesini kırmamayayım gibi :) bilmiyorum kendime eşit ağırlıkta bir gelecek göremiyorum dil istiyorum ama hep zor cevabını alıyorum seneye kendimi ankarada güzel bir okulda müt ter okuyan bir öğrenci olarak görmek istiyorum ama 3-6k arası yapmak tabii ki çok kolay bir şey değil. sanki çalışsam bile işin sonunda olmayacak gibi hissetmeye başladım bu yüzden de adım atamıyorum

   Delete
  3. Böyle hassas konularda gerçekçi olmak gerekiyor maalesef. Umarım her şey gönlüne göre olur. Dediğim gibi, zor ama imkansız değil. Mümkün olduğunca çabuk karar verip, tercihin ne yönde olursa olsun elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Başarılar diliyorum.

   Delete
  4. teşekkür ederim hocamm.Ydt üzerine sorularım oldugunda size nasıl ulaşabilirim.Burada biraz geç iletişime geçiliyor da .

   Delete
 59. Merhaba hocam ben 2 yıl önce bir bölüme yerleştim fakat şimdi tekrar sınava girmek istiyorum. İlk sorum şu, acaba diploma puanım kırılır mı? Bölümüme 2020de yerleştim, geçen yılki sınava girmedim yani. İkinci sorum da şu hocam, ben dizileri ingilizce altyazılı şekilde izleyerek rahatça anlayabiliyorum fakat bazı gramer sorunlarım var. Yani tüm konuları bilmiyorum. Özellikle tenses konusunda 12 tense arasından 7-8 tanesini bildiğimi düşünüyorum fakat hepsini değil. Daha önce hiç dil sınavına girmedim, sizce nasıl çalışmam gerekiyor

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Diploma puanı kırılması durumu sadece bir sonraki yıl içindir. Nasıl çalışman gerektiği ile ilgili tüm detaylar bu yazıda zaten mevcut. İyi günler dilerim.

   Delete
 60. Merhaba Hocam ben 12. Sınıf Yabancı dil öğrencisiyim.Ingilizce öğretmenliği istiyorum,gerçekten çok istiyorum ama şuan netlerim 18-20 net arası yani baya düşük bir net çıkıyor.Grammerden çok Kelime bilgisi ve bağlaçlarda çok sıkıntım var.Geçen sene uzaktan eğitime bazı sebeplerden dolayı çok fazla geç katılmaya başlamıştım o yüzden Grammer konusunda da baya bir eksiğim var.Sene sonu Samsun 19 Mayıs,Çanakkale 18 Mart üniversiteler veya daha yüksek bir üniversiteye gidebelecek seviyeye ulaşabilibirmiyim sizce ve ulaşmak için neler yapabilirim? Kaynak kitaplar olarak neleri önerebilirsiniz?Bir de TYT için de tavsiye verebilirmisiniz? Neler yapmalıyım Ayrıntılı bir şekilde anlatabilirmisiniz?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. 18-20 net yapan bir öğrencinin gramerden kelimeden ve benzeri değil her alanda her şeyden eksiği var demektir. Yani sadece kelime, gramer vb. değil okuma da dahil olmak üzere her şeye dengeli bir şekilde çalışman gerekiyor. Sınava nasıl bir şekilde çalışabileceğine dahil "Ayrıntılı" bilgi zaten bu yazıda mevcut. Yazıyı baştan sona okursan eğer TYT de dahil olmak üzere detaylı bir şekilde çalışma noktasında bilgi edinebilirsin. İyi günler dilerim.

   Delete
 61. Merhaba hocam
  Ben 12.sinifta TM öğrencisiyim. Sınava hem Esit ağırlık hem de dilden girmek istiyorum. TYT netim şimdilik 60 civarı. 2020 YDS yi deneme amacli cozdugumde 75
  netim çıktı. Hem ayt hem de dil sınavına gireceğim. Dil konusunda cikmis soruları çözmekten başka bana önerebileceğiniz kitap ve yöntem var mi acaba? Teşekkür ederim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Eğer YDS'de 80'de 75 yapıyorsan soru çözüp yanlış yaptığın soruları analiz ederek gitmen en makul yöntem olacaktır. Net oranını koruyup, yoğun bir şekilde TYT netini artırman iyi bir dil bölümüne gitme ihtimalini ciddi oranda artıracaktır. Ayrıca ağır bir YDS reading kitabı alıp topluca kelime, gramer, okuma takviyesi de yapabilirsin.

   Delete
 62. Hocam bir de soru bankası olarak hangi yayını tavsiye edersiniz?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yazıda kaynak tavsiyeleri mevcut. Sınav İngilizcesi alanında uzmanlaşmış herhangi bir yayının soru bankasını edinebilirsin (Akındil, Modadil, YDS Publishing vb.).

   Delete
 63. Selamlar�� 12.sınıf öğrencisiyim ve sınava hazırlanıyorum fakat sayısaldan dile geçmeyi düşünüyorum. Sınava 5 ay kaldı, ydt den iyi bir sonuç beklemek çok ütopik görünüyor. Ne dersiniz?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar Soruyu mailden yanıtladım. İyi günler.

   Delete
 64. merhabalar :) cevap verirmisiniz bilmiyorum ama yinede yazmakta fayda var diye düşündüm ben mezunum meslek lisesi çıkışlıyım gecen sene ydt puanim bile hesaplanmadi o derece 0 bi bilgiydim yani kursa gitmeme rağmen çok uzatmadan bu sene farklı ve iyi bir kursa gitmeme kelime ezberlememe ragmen netlerim hiç artmadı 25 30 doğru arası hep yapıyorum akinda modadilde ama en son yet denemesi olduğum da 35 doğru yaptım denemelerde kelimelerin 10 kelime varsa diyelim 5ini 6sini bilmeme rağmen bir türlü soruyu anlayamıyorum bunun için ne yapmam gerekiyor??? sınava kalan 38 günde netimi azda olsa artar mi cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Bir cümleyi okuyup anlayabilmek için kelimeyi bilmek kadar gramer kalıplarını da anlayabilmek ve etkili okuma becerisine sahip olmak da gerekli. 80 soruda 35 doğru yapmak belirli gramer konularında ve okuma becerisinde bir eksikliğin işaretcisidir genellikle. Eğer eksik gramer konuları varsa bunları tamamlamak ve okuma/çeviri çalışmalarını asla terketmemek lazım. Bunun yanında da cümleyi tamamen anlamaya rağmen yanlışlar mevcutsa burada da sorulara yaklaşımda eksiklikler olabilir. Youtube'dan yanlışların çok çıktığı soruların nasıl çözülmesi gerekitiğine dair videolar izlemek fayda sağlayacaktır.

   Delete
 65. sayısal bölüm istiyodum da yattım baya ingilizce zaten iyi fullerim sayısalı batırırsam dil tercih edicem, umarım tyt de sı*mam şans dileyin :D

  ReplyDelete