YKS Dil (LYS 5 Dil) Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

YKS Dil (Eski adıyla LYS Dil) sınavı yabancı dil bölümünde okuyan öğrencilerin üniversitelerin yabancı dil bölümlerini tercih edebilmek amacıyla girdiği bir yabancı dil sınavıdır. Sınav temel olarak öğrencilerin İngilizce kelime ve gramer bilgileri aracılığıyla yabancı dilde okuduğunu anlama becerisini ölçmektedir. Benzer olarak gerçekleştirilen YDS YÖKDİL gibi sınavların bir benzeri olarak da adlandırılabilir.


Bu yazımızda daha önce "LYS Dil Sınavına Nasıl Hazırlanılır?" başlığı ile ele aldığımız sınava hazırlıkta önemli olan noktaları daha kapsamlı bir şekilde güncellenmiş hali ile ele alacağız ve "YKS Dil Sınavına nasıl hazırlanılır?", "YKS Dil sınavına hazırlık için hangi kaynaklar kullanılmalıdır?", "YKS Dil sınavı için gramer, kelime ve okumaya nasıl çalışılır?" ve "Temel Yeterlilik Testi TYT'ye (eski ismiyle YGS'ye) nasıl hazırlanmalı?" gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Dil puanı Temel Yeterlilik Testi (%40) ve Dil Sınavının (%60) puanlarının toplamından oluşmakta. Temel Yeterlilik Testinde öğrencilerin Türkçe (33 soru), Matematik (33 Soru) Sosyal Bilgiler (17 soru) ve Fen Bilgisi (17 soru) bilgileri ölçülmekte. Yabancı Dil sınavı ise gramer, kelime, cümle tamamlama, çeviri, paragrafta anlam, anlamca en yakın cümle, paragraf tamamlama, anlamca uygun olmayan cümleyi çıkarma, durum, diyalog gibi soru türlerinden oluşan 80 soru içermekte. Daha önceki sistemlere kıyasla yeni sistemde temel yeterlilik ve İngilizce testlerinin soru değerleri birbirlerine fazlasıyla yaklaştı. Yani temel yeterlilikte düşük bir puan almak yüksek bir İngilizce puanı elde edilse de düşük bir dil puanı almaya sebep olacaktır. Şimdi bu iki sınava hazırlıkta detaylı olarak neler yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli bunlardan bahsedelim:

Temel Yeterlilik Testine hazırlık

Temel Yeterlilik Testi yeni haliyle dil öğrencileri için eskisinden daha önemli bir hale geldi. Artık iyi bir temel yeterlilik puanı olmadan iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm kazanmak çok zor diyebiliriz. Ayrıca sınav tarihlerinin birbirine yaklaşması ile önce temel yeterliliğe ağırlık verip temel yeterlilik sınavından sonraki sürede yoğun olarak İngilizce çalışmak da hayal oldu. Öğrencilerin bu iki sınava hazırlıklarını da birlikte yürütmesi gerekmekte.

İyi bir temel yeterlilik bilgisine sahip bir öğrenci temel yeterlilik bilgisi zayıf olan öğrencilere göre büyük bir avantaj elde etmekte. Dil öğrencilerinin okullarında çok fazla İngilizce dersleri aldığını ve yoğun olarak çevrimiçi veya yüz-yüze ders aldıklarını düşünürsek İngilizce sınavında düzenli çalışan öğrencilerin birbirlerine yakın netlere sahip olmaları muhtemel. Bu yüzden iyi bir dil bölümüne gidebilmenin en önemli yolu iyi bir temel yeterlilik puanına sahip olmak. İngilizce ortalama bir dil öğrencisinin zaten iyi bir puan aldığı bir sınav iken temel yeterlilik testi için aynı şeyi söylemek ise mümkün değil. Bu yüzden temel yeterlilik sınavına erkenden hazırlanmaya başlayıp bu hazırlığa asla ara vermemek çok önemli. Normal hazırlık sürecinde olan öğrencilere tavsiyem TYT ve İngilizce'ye eşit zaman ayırmaları. Eğer İngilizce'de ciddi eksikler var ve zaman dar ise en azından TYT'ye İngilizce'nin yarısı kadar vakit ayrılması.

Peki bu sınava nasıl hazırlanacağız?


İlk olarak yapılması gereken şey bir önem sırası belirtmek. Dil öğrencilerinin potansiyel mevcut bilgileri, ihtiyaçları ve sınavdaki soru sayıları göz önüne alındığında benim şahsen tavsiye edeceğim önem sıralaması Türkçe > Matematik > Sosyal Bilgiler > Fen Bilgisi şeklinde olmalı. Sınava hazırlıkta zaman bu önem sırasına göre harcanmalı.

İlk olarak yapılması gereken konu eksiklerinin tamamlanması ve soru çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi. Dil öğrencilerinin İngilizce dışındaki dersleri az sayıda almalarını da düşünecek olursak konu eksiklerinin fazla olması gayet normal bir durum. Özellikle matematik fen bilgisinde dil öğrencilerinin genellikle daha az hakim olduğunu da düşünürsek, bu derslerde, özellikle de önemi fazlasıyla artan matematikte, konu anlatımına özen göstermek önemli. Yaygın olarak yapılan en büyük yanlış bu durum değerlendirilmeden temel yeterlilik derslerine soru çözerek başlamak. Konu eksikleri tamamlanmadan soru çözmek öğrenciye önemli bir katkı sağlamaz. Konu eksiklerini tamamlamak için okulda ve diğer kurumlarda alınan derslere ek olarak YKS TYT konu anlatım kitapları edinilebilir. Ayrıca Youtube'da konularla ilgili anlatımlar da izlenebilir.

İkinci olarak yapılması gereken örnek soru çözümlerinin incelenmesi. Burada yine konu anlatımlı ve örnek soru çözümlü YKS TYT hazırlık kitaplarının ve Youtube'da izlenecek soru çözümlerinin fazlasıyla katkısı olacaktır. Bu örnek soruları kitaptaki veya diğer hocaların anlatımına göre tekrar çözmek öğrenciye bu konularda soru çözüm becerisi kazandıracaktır.

Son olarak öğrenci konu eksiklerini kapattığını ve soru çözümüne hazır olduğunu hissettiğinde yoğun bir şekilde soru çözümüne odaklanabilir. Burada en önemli olan şey yanlışların bir bilene çözdürülmesi. Bu noktada öğrenci okulundaki veya ders aldığı diğer kurumlardaki hocalardan ve arkadaşlarından mutlaka yardım almalıdır. Yanlış soruların neden yanlış cevaplandığı anlaşılmadıkça soru çözmenin hiçbir faydası olmaz. Konu eksiklerini tamamlamış öğrenci büyük ihtimalle yanlış çözdüğü soruları neden yanlış yaptığını kendisi anlayacaktır. Anlanamaması durumunda ise yapılması gereken o dersin hocasına veya o derse hakim bir arkadaşa danışmaktır.

Derslerin ayrı ayrı konu anlatımları tamamlandığında ve en az bu kadar da soru çözümü incelenip tamamlandığında yapılacak en iyi şey çözümlü bir deneme seti almak. Bu hem olası gözden kaçırılan konuları saptamaya, hem de çalışılan konularda eksik noktaları belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca bilinen konularda da normal olarak gerçekleşen unutmalara karşı da soru çözümlerini incelemek öğrenciler açısından faydalı olacaktır.

Yabancı Dil (İngilizce) Testine Hazırlık

Dil sınavına hazırlıkta doğru mantığa yönelmek için ilk yapmak gereken sınavın mantığını kavramak. YKS Dil sınavı kelime ve gramer bilgisi aracılığıyla okuduğunu anlama sınavıdır. Yani ana hedefin okuduğunu anlamak olduğunu asla unutmamak gerek. Daha önce belirttiğimiz gibi sınav gramer, kelime, cümle tamamlama, çeviri, paragrafta anlam, anlamca en yakın cümle, paragraf tamamlama, anlamca uygun olmayan cümleyi çıkarma, durum, diyalog gibi sorular içeriyor. Bu soruları çözmek daha hızlı ve etkili çözmek için ise bazı yöntemler takip etmek hayli önemli. Son olarak odaklanacağımız dört noktayı belirleyecek olursak bunlar kelime, gramer, okuduğunu anlama ve soru çözümü. Şimdi bu dört konuda nelere dikkat etmeli ve neleri uygulamalıyız bunları inceleyelim:

Kelime bilgisini nasıl geliştirmeli?

Her ne kadar bazı öğrenciler sınavın en önemli parçasını gramer sanmak hatasına düşse de sınavın tartışmasız en önemli parçası kelime bilgisi. Kelime bilgisi güçlü olmayan bir öğrenci sınavda okuduğunu anlayamayarak büyük problemler yaşarken, iyi bir kelime bilgisine sahip bir öğrenci gramer bilgisi zayıf olsa bile birçok soruyu rahatlıkla çözebilir. Çünkü okuduğunu anlamanın temel unsuru gramer değil kelimedir. Kelime çalışmaları mümkün olan en erken zamanda başlamalı ve sınav zamanına kadar aralıksız bir şekilde her gün devam etmelidir. Kelime çalışmayı zor yapan şey kelime bilgisinin sınırının olmaması. Bildiğimiz gibi ana dilimizde bile sürekli yeni kelimeler öğreniyoruz ve bazen bildiğimiz kelimeleri unutuyoruz. Bu durumun yabancı dilde de gerçekleşmesi ise gayet normal. Yıllarca İngilizce eğitimi almış ve halen almakta olan yabancı dil öğretmenleri de her gün yeni kelimeler öğrenip, öğrendiği kelimeleri unutup bunları tekrar hatırlıyor. Dolayısıyla tüm yabancı dil öğrencileri için ömür boyu sürecek bir kelime öğrenme durumu mevcut. Madem öyle, yapacağımız en faydalı şey aktif bir şekilde kelime çalışmanın yanı sıra, pasif bir şekilde kelime öğrenmemizi ve pratik yapmamızı da sağlayacak uygulamalarda bulunmaktadır.

1) Eklerine ve kökenlerine göre kelimeleri gruplandırarak öğrenmek. Ek ve köken bilgisine göre kelime öğrenmek küçük bir kelime kökeni ile tek seferde bazen 5-10-20 bazen daha da fazla kelimeyi öğrenmenizi sağlar. Buna ek olarak, henüz hiç görmediğiniz kelimelerin de anlamlarını tahmin etme konusunda oldukça faydalıdır. Bunun için MEA English Youtube kanalındaki YDS-YKSDİL Ek Kök Kodlama Kelime Öğrenimi video serisini kullanabilirsiniz.

2) Okumak, okumak, okumak. Kelime öğreniminin en önemli yolu okuma yapmaktır. Okuma yapmak kelimeyi bir bağlam içerisinde gördüğümüz için kelimelerin anlamlarını tahmin etme becerimizi artırır, yeni kelimeler öğrenmemizi sağlar, bildiğimiz kelimeleri pekiştirmemize olanak verir ve bildiğimiz kelimelerin farklı kullanımlarını görmek adına bize fayda sağlar. Bunun için okuma yapmaya asla ara vermememiz gerekir. Sadece basılı kitaplar değil aynı zamanda e-kitaplar okumak hatta e-okuyucular kullanmak bu noktada fazlasıyla katkı sağlayacaktır.

3) Bir kelime defteri tutmak. Basılı küçük bir defter tutmak veya aynı amaçla cep telefonu ve benzeri bir araç kullanmak gayet önemli. Kelime defteri bize kelime gelişimimizin ilerleyişini izlemek, ne kadar kelime öğrendiğimizi görmek, bu kelimelerin ne kadarını hatırladığımızı anlamak gibi birçok fayda sağlar. Küçük bir defter veya cep telefonu kullanmak ise bu çalışmaları sadece evde veya okulda değil arabada, otobüste, metroda kısacası her yerde rahatlıkla yapmamızı sağlar. Kelime çalışmasını otobüste, serviste ve benzeri yerlerde yapabilirsek evdeki çalışmalarımız için diğer konulara ekstra vakit ayırmış oluruz.

4) Postitler kullanmak. Bir dil öğrencisinin dolabı, masası ve günlük kullandığı diğer tüm ev eşyaları postitler ile dolu olmalı. Bunu yaparsak internette gezinirken, kitap okurken, dolabımızı düzenlerken kısacası odamızda veya evde yaptığımız her rutin aktivitede bir yandan pasif olarak kelime öğrenmiş veya tekrar etmiş oluruz. Bu da yine aktif kelime çalışmalarından kısarak diğer derslere vakit ayırmamızı sağlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey bir postite bir kelime yazmak ve büyük puntolarla dikkat çekmelerini sağlamak.

5) Akıllı telefon uygulamaları kullanmak. Kelime öğrenimi için birçok akıllı telefon uygulaması mevcut. Bu uygulamalar sözlük, kelime testleri, flash-cardlar, okuma aktiviteleri gibi birçok imkan sağlamakta. Bu uygulamaları gün içerisinde boş vakitlerimizde kullanmak kelime öğrenimimize katkı sağlar.

6) Telefonumuzun ve bilgisayar ekranımızın arka planına kelimeler koymak. Bunu bir program aracılığıyla veya en basit haliyle bir kağıda yazıp fotoğrafını çekerek yapabiliriz. Burada önemli olan kelimelerin dikkatimizi çekmesini sağlamak için çok kelime değil 5-6 kelime gibi az kelime kullanmak ve düzenli olarak bu kelimeleri yenileriyle değiştirmek. Kelime seçiminde yapılabilecek en mantıklı şey ise en çok zorlandığımız ve çok unuttuğumuz kelimeleri tercih etmek.

7) İngilizce haber kanalları izlemek. Haber kanallarındaki başlıklar kelime öğrenmenin çok iyi bir yöntemi. Haber dilinin sınav diline fazlasıyla yakın olması ise ayrı bir avantaj.

Peki ders çalışma amacıyla kelime bilgimi geliştirmek için hangi kaynakları kullanabilirim? 

Başlangıç seviyesinde 20-40 net arasında veya bu civarda olan öğrenciler Akındil Reading Plus, İrem Yayıncılık Passagework Kelime Canavarı, Yediiklim Lys-5 Kelimeler, YDS Publishing Lys-Dil Kelime gibi kaynakları kullanabilirler. Buna ek olarak internette ücretsiz sağlanan Remzi hocanın kelime listeleri gibi kaynaklar da kullanılabilir.

Orta ve ileri seviyede 50-70 net ve civarlarında olan öğrenciler ise Akındil Reading Words, İrem yayıncılık 60 günde yds kelimeleri ve yine Remzi hocanın yds kelime listeleri gibi internette ücretsiz sağlanan kaynakları kullanabilirler. Bunun dışında bu seviyedeki öğrenciler yds odaklı tüm kelime kaynaklarını kullanabilirler.

Gramer bilgisini nasıl geliştirmeli?

Gramer bilgisi hem gramer sorularını çözebilmek hem de diğer sorularda okuduğunu etkili anlama oranını artırmak açısından önemli. Gramer çalışmada ilk odak noktası konu anlatımı ikinci odak noktası ise soru çözümü olmalı. Ayrıca gramer çalışmada tüm konularda ilk bakışta tüm detaylara girmemekte fayda var. İlk konu çalışmalarında amaç okuduğunu anlayabilecek kadar konu çalışmak olmalı. Bu hedefe ulaşıldıktan sonra soru kaçırmamak amacıyla tüm detaylarıyla gramer konularını öğrenmek olmalı. Konu anlatımları tamamlandıktan sonra soru çözümüne odaklanmada ise önemli olan nokta, yanlış soruların değerlendirilmesi ve anlaşılmaması durumunda bir öğretmenden veya arkadaşlardan yardım istenmesi.

Gramer bilgisi konusunda en büyük destek hocalarımız. Okulda veya ders alınan diğer kurumlarda dersleri dikkatli dinlemek ve dersleri kaçırmamak gramer öğreniminin ilk adımı. Ayrıca hocalarımızın gramer konusunda tavsiyelerine uymak da fazlasıyla önemli.

Gramer çalışmanın en iyi yollarından biri iyi bir gramer konu anlatımlı kitap edinmek. Bunun için ELS Gramer, Akındil Ders Notları, İrem Yayıncılık LYS Dil Sınav Stratejileri ve benzeri kaynaklar kullanılabilir. Bu kaynaklarda dikkat edilmesi gereken, özellikle başlangıç seviyesi öğrencilerin, daha önce belirttiğimiz gibi bilgi havuzunda boğulmadan okuduğunu anlayabilecek kadar gramer çalışılması. Bu tamamlandıktan sonra elimizden geldiğince tüm detayları kavrama amacıyla çalışmak ve soru çözümüne odaklanmak faydalı olacaktır.

Kullandığınız kaynaklara ek olarak MEA English Youtube kanalındaki YDS-YKSDİL gramer konu anlatımı video serisini de gramer çalışmak için kullanabilirsiniz. 

Okuma becerisini nasıl geliştirmeli?

Daha önce belirttiğimiz gibi YKS Dil ve benzeri sınavlar okuduğunu anlama sınavları. Yani kelime ve gramer bilgisi sadece bunun aracıları. Sınava hazırlıkta ana hedefimiz okuduğunu anlamayı en üst düzeye taşımak. Bu noktada da yapılacak en iyi şey sınava hazırlanmaya başlarken okuma yapmaya başlamak ve sınava kadar her gün mutlaka okuma yapmayı sürdürmek. Ayrıca okumayı bir hobi olarak edinmeye çalışmak da ders çalışmaya olan tahammülümüzü artırmamıza fayda sağlayacaktır.

Okuma becerilerini geliştirmenin en iyi yolu sınava yönelik parçalar içeren reading kitapları kullanmak olacaktır. Başlangıç seviyesinde 20-40 net bandında olan öğrenciler Reader at Work 1-2, Akındil Reading Plus, Passagework Ön hazırlık, ELS Reading gibi kitaplar kullanabilirler. Orta-İleri düzeyde 50-70 net bandında olan öğrenciler ise More to Read 1-2, Akındil Reading Words, İrem Yayıncılık YDS Readers, Dilko YDS Reading gibi kaynakları kullanabilirler.

Bunun dışında farklı okuma kaynakları da kullanabiliriz. Örneğin İngilizce gazeteler gayet etkili kaynaklar. Daha önce belirttiğimiz gibi haber dili sınav diline gayet yakın. Çeşitli yabancı ve yerli İngilizce gazeteler okuyarak pratik yapmak mümkün.

Genel olarak okuduğunu anlama noktasında ilerleyen ve netlerini orta ve ileri düzeye taşıyan öğrencilerin sınav formatında parçalar okuması ve sorular çözmesi de önemli. Bunun için de daha önce belirttiğimiz kaynaklar kullanılabilir. Ayrıca buna ek olarak çözümlü denemeler aracılığıyla da bu pratik gerçekleştirilebilir.

Soru Çözümü 

Öğrencilerin kelime, gramer ve okuduğunu anlama bilgisini ilerletmeden soru çözümüne odaklanmaması gerekmekte. Ancak bu, bu sırada hiçbir soru çözülmemeli anlamına gelmiyor. Öncelik bilgi eksikliğini tamamlamaya verilmeli. Yukarıda belirtilen adımları tamamlayan ve yukarıdaki kaynakları veya benzerlerini bitiren öğrenciler artık tamamen soru çözümüne odaklanabilir. Özellikle sınav yaklaştıkça soru çözüm miktarını artırmak faydalı olacaktır. Soru çözümü için ELS, Akındil, İrem Yayıncılık, YDS Publishing gibi yayınların çözümlü denemeleri kullanılabilir.

Soru çözümü çalışmada ilk adım soruların nasıl çözüleceğini öğrenmek olmalı. Bunun için ilk ve en önemli kaynağımız hocalarımız ve onların anlatımları. Ayrıca, İrem Yayıncılık YDS sınav stratejileri, Akındil İngilizce Sınav Teknikleri, YDS Publishing Sınav Teknikleri gibi kitaplar kullanılabilir. Buna ek olarak Youtube'dan da farklı soruların nasıl çözüleceğine dair videolar izlemekte fayda var.

Soru çözüm sürecinde en az soru çözümü kadar yanlış soruların analiz edilmesine de vakit ayrılması gerekiyor. Yanlış yapılan sorunun neden yanlış yapıldığı ve nasıl doğru çözülebileceği analiz edilmezse soru çözmenin hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden soru çözümünden sonra mümkünse tüm testin veya tüm denemenin analiz edilip, soruların nasıl daha hızlı ve doğru çözülebileceğini analiz etmek büyük önem arz ediyor. 

Genel olarak YKS Dil Sınavına hazırlık tavsiyelerim bu şekilde. Sormak istediğiniz sorular ve program tavsiyeleri için memrealtinbas@gmail.com adresi aracılığıyla benimle iletişime geçebilirsiniz. 

İyi çalışmalar...

4 comments:

 1. Merhabalar ben bu sene üniversite tercihi yapmak zorundayım ne yazık ki ama sene içerisinde tekrar hazırlanıp dilden girmek istiyorum kursa dershaneye vs gitmeden başarabilir miyim bunu acaba temelim var fakat ileri seviyede değilim.. kendim hangi kitapları alıp çalışmalıyım yardımcı olursanız çok sevinirim.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Eğer tercih yaparsanız gelecek sene okul puanınızda ciddi bir kırılma olur ki bu da sonucunuzu ciddi manada etkiler. Eğer seneye tekrar hazırlanacaksanız tercih yapmamanızı öneririm. Sorunuza gelecek olursak, düzenli olarak ders almamak ciddi bir dezavantaj. Ancak bireysel olarak da belirli bir yol kat etmek mümkün. Ne derece başarılı olabileceğinizi tahmin edebilmek için çıkmış bir yksdil sınavında kaç net yaptığınızı ve bir tyt denemesinde kaç net yaptığınızı bilmem gerek. Netlerinizi ve gitmek istediğiniz üniversite/bölümü bana iletebilirseniz bir tahminde bulunabilirim.

   Delete
 2. Merhabalar ben bu sene tercih yapıp gideceğim fakat sene içerisinde tekrar sınava hazırlanıp dilden girmek istiyorum kursa vs gitmeden bunu başarabilir miyim başarabilmek için hangi kaynakları çözmeliyim temelim var fakat ileri seviyede değilim yardımcı olursanız çok sevinirim

  ReplyDelete
  Replies
  1. Merhabalar. Eğer tercih yaparsanız gelecek sene okul puanınızda ciddi bir kırılma olur ki bu da sonucunuzu ciddi manada etkiler. Eğer seneye tekrar hazırlanacaksanız tercih yapmamanızı öneririm. Sorunuza gelecek olursak, düzenli olarak ders almamak ciddi bir dezavantaj. Ancak bireysel olarak da belirli bir yol kat etmek mümkün. Ne derece başarılı olabileceğinizi tahmin edebilmek için çıkmış bir yksdil sınavında kaç net yaptığınızı ve bir tyt denemesinde kaç net yaptığınızı bilmem gerek. Netlerinizi ve gitmek istediğiniz üniversite/bölümü bana iletebilirseniz bir tahminde bulunabilirim.

   Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...