GRAMER KONU ANLATIMI

İngilizce Gramer Konu Anlatımı ve Pratik
(This page involves Turkish content)
Bu sayfa:

1: Genel İngilizce Gramer Konu Anlatımı ve Pratik
2: YDS YÖKDİL LYS-DİL Gramer Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

olmak üzere iki farklı gramer konu anlatımı video listesi içermekte. 

Genel İngilizce gramer konu anlatımı ve pratik videolarını izleyerek İngilizce gramer bilginizi geliştirmenin yanı sıra, İngilizce'de yaygın olarak kullanılan kelimeleri öğrenip, gramer konuları ile ilgili Reading, Listening, Writing ve Speaking pratiği yapabilirsiniz.

YDS YÖKDİL LYS-DİL gramer konu anlatımı ve soru çözümü videolarını izleyerek ise konular hakkında daha detaylı bilgiye sahip olup, bu konular ile ilgili soruların çözümlerini inceleyebilirsiniz.

Genel İngilizce Gramer Konu Anlatımı ve Pratik


İstediğiniz konuyu oynatma listesinin sol üst kısmında yer alan menü sekmesine tıklayarak seçebilirsiniz.

01 - Singular Plural Tekillik Çoğulluk Konu Anlatımı ve Pratik
02 - To be Konu Anlatımı ve Pratik
03 - Possessive Case (Aitlik Durumu) Konu Anlatımı ve Pratik
04 - This, That, These, Those Konu Anlatımı ve Pratik
05 - There is There are Konu Anlatımı ve Pratik
06 - A, An, The Farkı Konu Anlatımı ve Pratik
07 - Prepositions of Place Konu Anlatımı ve Pratik
08 - Present Simple Konu Anlatımı ve Pratik
09 - Telling the Time Konu Anlatımı ve Pratik
10 - Prepositions of Time Konu Anlatımı ve Pratik
11 - Basic Conjunctions (Temel Bağlaçlar)  Konu Anlatımı ve Pratik
12 - Object Pronouns Konu Anlatımı ve Pratik
13 - Gerund Infinitive  Konu Anlatımı ve Pratik
14 - Comparatives and Superlatives Konu Anlatımı ve Pratik
15 - Quantifiers Konu Anlatımı ve Pratik
16 - Present Progressive / Continuous  Konu Anlatımı ve Pratik
17 - Present Simple vs. Present Progressive / Continuous Konu Anlatımı ve Pratik
18 - Past Simple Konu Anlatımı ve Pratik
19 - Present Perfect Konu Anlatımı ve Pratik
20 - Past Simple vs. Present Perfect Konu Anlatımı ve Pratik
21 - Future Tense Will - Going to Konu Anlatımı ve Pratik
22 - Can Konu Anlatımı ve Pratik
23 - Could Konu Anlatımı ve Pratik
24 - May, Might Konu Anlatımı ve Pratik
25 - Should Konu Anlatımı ve Pratik
26 - Must Konu Anlatımı ve Pratik
27 - Have to Need to Konu Anlatımı ve Pratik
28 - Be Able to Konu Anlatımı ve Pratik
29 - Past Progressive Konu Anlatımı vs. Past Simple Karşılaştırması Konu Anlatımı ve Pratik
30 - Used to Konu Anlatımı ve Pratik
31 - Present Perfect Progressive / Continuous Konu Anlatımı ve Pratik
32 - Past Perfect Konu Anlatımı ve Pratik
33 - Past Perfect Progressive Konu Anlatımı ve Pratik
34 - Relative Clauses Konu Anlatımı ve Pratik
35 - Reported Speech Konu Anlatımı ve Pratik
36 - If Type 0 & 1 Konu Anlatımı ve Pratik
37 - Future Progressive Konu Anlatımı ve Pratik
38 - Future Perfect Konu Anlatımı ve Pratik
39 - Future Perfect Progressive Konu Anlatımı ve Pratik
40 - Passive Voice Konu Anlatımı ve Pratik
41 - If Type 2 Unreal Present Konu Anlatımı ve Pratik
42 - If Type 3 Unreal Past Konu Anlatımı ve Pratik
43 - Causatives Konu Anlatımı ve Pratik
44 - Noun Clauses Konu Anlatımı ve Pratik

YDS YÖKDİL LYS-DİL Gramer Konu Anlatımı ve Soru Çözümüİstediğiniz konuyu oynatma listesinin sol üst kısmında yer alan menü sekmesine tıklayarak seçebilirsiniz.

01 - Pronouns (Zamirler) Gramer Konu Anlatımı ve Soru Çözümü
02 - Present Simple Tense (Geniş Zaman) Gramer Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...